smits’ en van koevens reactie op histos, vervaet en wsk_4 april 2017

Reactie van Smits en Van Koeven op schrijvens van Histos, Vervaet en de WSK (van 30 maart – 3 april 2017); 4 april 2017

Geachte heer Kooijman en leden van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs,

Dank u wel voor uw reacties op onze mail. Wij hebben die met belangstelling gelezen. We zullen daar op onze blog ook naar verwijzen.

We denken niet dat het zinvol is om verdere afspraken te maken. Het is duidelijk dat onze opvattingen verschillen en dat zal niet veranderen door gesprekken of nieuwe teksten. Het is nu aan de lezers om hun eigen standpunt te bepalen. Laten we onze energie steken in het werken aan mooi kleuteronderwijs.

met vriendelijke groet,

Erna van Koeven

Dr. Erna (B.H.) van Koeven| hoofddocent, onderzoeker