Waterland 3 Gelling aan scholen

Sipke Gelling, 23 september 2015

Sipke Gelling, op dat ogenblik Vervaets uitgever van ontdekkend leren lezen, heeft op 23 september aan alle schoolleiders, leerkrachten, IB’ers en leesspecialisten van de basisscholen in de regio Waterland een brief geschreven.

= = = = =

Geachte,

Begin deze maand heeft de heer Van Kempen van het Samenwerkingsverband Waterland aan alle basisscholen van Volendam een brief verstuurd met volstrekt onterechte beweringen over dr. Ewald Vervaet. Omdat die brief een wonderlijk geheel van onjuistheden is en wij niet weten in hoeverre de brief ook elders in de regio Waterland is verspreid, zien we ons helaas genoodzaakt hem aan alle basisscholen in het Waterland toe te zenden. Vervaet heeft echter een krachtig weerwoord geschreven. Beide brieven treft u in de bijlage aan.
Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van de verdere gedachtewisseling, wilt u ons dat dan laten weten op ontdekkendlerenlezen@stichtinghistos.nl?

Maar laten we niet te lang stilstaan bij Van Kempens merkwaardige manier van doen en kijken naar waar het om gaat, namelijk dat een leesmethode aansluit bij neurologische en psychologische rijpheid van het kind. Dat is de lijn van Vervaet.
In 2013 hebben wij voor het leesrijpe kind Vervaets leeslijn Zo ontdek ik het lezen! uitgebracht. Op een groeiend aantal scholen leren kinderen daarmee lezen. Er zijn twaalf korte demonstratiefilms over. Zie www.ontdekkendlerenlezen.nl/demonstratiefilms/.
Verder hebben we afgelopen mei van Vervaet en de onderbouwleerkracht Germa van Dijk Klank- en vormspel uitgegeven. Klank- en vormspelletjes zijn de beste voorbereiding op leren lezen omdat letters nu eenmaal voor klanken staan en vormen hebben. Van Dijk licht het ontstaan van Klank- en vormspel toe op Klank- en vormspel.

Tot slot, mochten genoeg schoolleiders, leerkrachten, IB’ers en leesspecialisten in de regio Waterland dat wensen, dan organiseren we graag een informatiebijeenkomst. Vervaet heeft al toegezegd daaraan mee te willen werken.
Hij zal dan zijn theorie over leesrijpheid uiteenzetten en Zo ontdek ik het lezen! en Klank- en vormspel toelichten. U kunt dan al uw vragen stellen.
Wilt u ons vóór donderdag 1 oktober op ontdekkendlerenlezen@stichtinghistos.nl laten weten of u belangstelling heeft voor zo’n informatiebijeenkomst? U krijgt dan zo spoedig mogelijk daarna bericht van ons.

Samen werken we er verder aan om het leesonderwijs voor alle kinderen te verbeteren!

Met vriendelijke groet,

S.A. Gelling,
Uitgever en opleider
Gelling Publishing en Training bv Rotterdam

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 30 juli 2017