Waterland 6, Vervaet aan schoolleiders SKOV

Ewald Vervaet, 4 november 2015

Omdat Chruf van Kempen niet was ingegaan op Sipke Gellings en Ewald Vervaets verzoek om vóór 3 november twee passages uit zijn brief van 28 september te herroepen. Daarom schrijft Vervaet een brief aan de schoolleiders van de basisscholen in de regio Waterland.

= = = = =

Geachte heer/mevrouw,

‘Ontdekkend leren lezen’ (OLL) sluit aan bij de leesontwikkeling van het kind in plaats van erop vooruit te lopen. OLL wordt in het hele land positief ontvangen, ook in het Waterland.
Daarom trof het me onaangenaam dat de heer C. van Kempen van het Samenwerkingsverband Waterland (SWV) mijn cursus ‘Leesrijpheid’ met louter suggestieve beweringen probeerde te beschadigen. Ik heb u dat laten weten.
Volgens Van Kempen zou mijn werk geen aanvaardbare wetenschappelijke onderbouwing hebben. Ik heb hem verzocht dat vóór 3 november openlijk met feiten aan te tonen. Omdat hij dat niet heeft gedaan, concludeer ik dat hij dat niet kan.
Verder schreef Van Kempen smadelijk over mijn werk. Daarvoor heeft het SWV schriftelijk zijn excuses aangeboden, die ik aanvaard.
Met deze twee punten is voor mij de zaak gesloten.

Bij OLL horen de cursus ‘Leesrijpheid’ en de leeslijn ‘Zo ontdek ik het lezen!’. Ik maak u dan ook graag attent op de filmpjes op demonstratiefilms OLL, 1 en op het verhaal van een leerkracht over het begeleiden van een niet-leesrijpe zevenenhalfjarige jongen op Klank- en vormspel.

Vol vertrouwen en enthousiasme gaan de heer S.A. Gelling, uitgever van ‘Zo ontdek ik het lezen!’, en ik verder op de ingeslagen weg van aansluitend leesonderwijs voor elk kind.

Met vriendelijke groeten,
Dr. Ewald Vervaet

cc: uitgeverij Gelling, Stichting Histos, Samenwerkingsverband Waterland

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 30 juli 2017