Chruf van Kempen, begin september 2015

Chruf van Kempen, begin september 2015

Op 1 september 2015 is in Monnickendam Ewald Vervaets cursus ‘Leesrijpheid’ van start gegaan. Naar aanleiding daarvan heeft Chruf van Kempen (Samenwerkingsverband Waterland, primair onderwijs) begin september aan alle basisscholen in Volendam een brief geschreven.

= = = = =

Zoals bekend biedt het Samenwerkingsverband scholings- en informatiebijeenkomsten aan om het hoge peil wat we bereikt hebben op het terrein van lezen te borgen en waar mogelijk verder te uit te bouwen. We volgen hierbij de opvattingen die een wetenschappelijke basis hebben en bevestigd worden door onderzoek.

De inzichten over dyslexie in ons land verschillen soms. Het is aan te bevelen om met elkaar in discussie te gaan over voortschrijdend inzicht. Immers nieuwe ideeën en opvattingen kunnen verfrissend zijn. Vanuit het samenwerkingsverband willen we daarbij wel de wetenschappelijk beproefde methodieken scheiden van twijfelachtige theorieën.

We denken hierbij aan zaken als prismabrillen, visolietabletten, beelddenkers maar ook aan theorieën die twijfelachtig zijn omdat ze geen aanvaardbare wetenschappelijke onderbouwing kennen. Eén van die discutabele bronnen is het cursusaanbod van Ewald Vervaet. Met klem willen we vanuit het Samenwerkingsverband Waterland adviseren om betrouwbare informatie te volgen. We denken hier aan het Expertisecentrum Nederlands, Masterplan Dyslexie en de door hen uitgegeven Protocollen Leesproblemen en Dyslexie die ook binnen ons samenwerkingsverband functioneren.
Daar past het aanbod van Ewald Vervaet niet bij. Dat zaait eerder verwarring dan dat het iets bijdraagt aan een goed begrip over- en aanpak van dyslexie.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 30 juli 2017