Zijn ontwikkelingsfasen achterhaald?

Zijn ontwikkelingsfasen achterhaald?

Volgens de Onderwijsraad zijn de ontwikkelingsfasen van het kind achterhaald. Zie ‘Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool’ (Onderwijsraad, mei 2010, p.44).

In noot 86 van die passage verwijst de Onderwijsraad via A. Dieleman, ‘Pedagogische kwaliteit van de leraar’ (2007) onder meer naar theorieën die kennisverwerving door het kind voorstellen als een louter accumulatief proces zonder kwalitatieve overgangen en naar de theorie van het verdwijnende kind. Zie ‘Pedagogische kwaliteit van de leraar’ (Dieleman, 2007, p.35-38).

Volgens veel (vermoedelijk de meeste) leerkrachten van de groepen 1 en 2 zijn er kwalitatieve overgangen in de ontwikkeling van een kind.

Voorbeeld 1. Op de vraag ‘Wat is het langste woord: “koe” of “lieveheersbeestje”?’ antwoordt Tonja tot 4 jaar en 3 maanden ‘koe’, maar daarna ‘lieveheersbeestje’.

Voorbeeld 2. Vanaf 4 jaar en 10 maanden kan Tonja TONJA, MAMA en PAPA schrijven (of eigenlijk tekenen). Met haar letters kan men nieuwe, klankzuivere woorden vormen als MAT, JAN en PONT. Uit zichzelf (dus zonder hulp, voorzeggen en dergelijke) kan ze die tot 6 jaar en 7 maanden niet lezen. Daarna wel.

(Als u meer wilt lezen over het fasebegrip, kunt u hier doorklikken.)

Volgens deze leerkrachten bestaan ontwikkelingsfasen dus wel degelijk en is het kind allerminst aan het verdwijnen. Vandaar dat zij en andere belanghebbenden en geïnteresseerden hierover een openbare gedachtewisseling willen hebben met de Onderwijsraad. Deze is immers de belangrijkste adviseur van de regering als het gaat om het onderwijsbeleid.

Verzoek aan de Onderwijsraad
Vanuit de deelnemers aan een studiemiddag in Utrecht (23 maart 2011) kwam de behoefte op om de Onderwijsraad uit te nodigen tot een gedachtewisseling over het al dan niet achterhaald zijn van de gedachte dat er zich kwalitatieve overgangen voordoen in de ontwikkeling van het kind, vooral van het kind in de onderbouw. Het concrete initiatief hiertoe is genomen door ondergetekenden.
Klik hier voor onze brief aan de Onderwijsraad.

Ondersteunen van het verzoek
U kunt ons verzoek aan de Onderwijsraad ondersteunen door de petitie ‘Gedachtewisseling over ontwikkelingsfasen’ te ondertekenen. Gaat u daartoe naar petitie ‘Gedachtewisseling over ontwikkelingsfasen’ en ondertekent u met:

* uw naam en uw functie en/of betrokkenheid bij het basisonderwijs, bijvoorbeeld ‘Mia de Vries, leerkracht van groep 1/2’ of ‘Jan Pietersen, vader van een basisschoolkind’,
* uw woonplaats en
* uw e-mailadres;
* spoedig volgt een schrijven van petities.nl waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen.

De toevoeging van uw functie en/of betrokkenheid is facultatief, maar geeft een duidelijk beeld over de vraag bij wie de gedachte leeft, dat ontwikkelingsfasen bestaan.

Vergeet u vooral niet de bevestiging te doen (wellicht denkt u dat het een spam-brief is). Alleen na bevestiging is uw ondertekening geldig.
Als de petitierubriek u verzoekt om de hoogte te worden gehouden van onze vorderingen, vinkt u dan vooral aan. Dan kunnen we u ook uitnodigen voor een bijeenkomst, met de Onderwijsraad of anderszins.

De eerste tweeduizend ondertekenaars; Tweede Kamer
De petitie is begonnen op 6 mei 2011. Op 23 mei waren er meer dan 1000 ondertekenaars. Dat was voor ons een aanleiding om de brief voor de eerste keer aan de Onderwijsraad toe te zenden. Hier vindt u de begeleidende brief daarbij.
Op dinsdag 31 mei werd de grens van 2000 overschreden! Op die dag zijn de laatste basisscholen aangeschreven over de petitie – voorzover ze op internet vindbaar waren. Geef het bericht door aan jouw kennissen en collega’s, via facebook, twitter, LinkedIn en andere social media kanalen. Elke ondertekening is nog steeds van harte welkom! De Onderwijsraad is inmiddels op de hoogte gesteld van het bereiken van de 2000-grens.

Op 16 juni 2011 hebben we de Tweede Kamer onze op- en aanmerkingen toegezonden, die we bij de wijzigingen van de wet op de onderwijsinspectie hadden vanuit het perspectief van het kleuteronderwijs. Klik hier voor ons schrijven.

Sluiting petitie
Op 15 juli 2011 zijn we op uitnodiging bij de Onderwijsraad geweest. Daar hebben we aan de hand van een brief drie punten ingebracht. Klik hier voor die brief.

Op 2 september is de petitie officieel gesloten. In totaal hebben 2.419 burgers de petitie ondertekend. Omdat de petitie vooral was bedoeld voor en is ondertekend door kleuterleerkrachten en andere leerkrachten in het basisonderwijs, vinden we dit een mooi succes. Op 13 september zijn de ondertekenaars met een brief geattendeerd op vervolgmogelijkheden die ze aan de petitie kunnen geven.

Aanbieding petitie
Op 27 september 2011 is de petitie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Er waren zes kamerleden:
Jack Biskop (CDA), Bas Jan van Bochove (CDA), Metin Çelik (PvdA), Kathleen Ferrier (CDA), Boris van der Ham (D66) en Manja Smits (SP). Ook waren er vijf fractiemedewerkers met basisonderwijs in portefeuille: Daniëlle Koster (CDA), Wouter Langendoen (CU), Gijsbert Leertouwer (SGP), Luuk van der Meer (GL) en Robbert Smet (D66).
Aan de voorzitter van de commissie, Bas Jan van Bochove is aangeboden: de petitie (klik hier), de begeleidende brief met bijlage (klik hier) en het artikel ‘Fasen: achterhaald of actueel?’ (klik voor een samenvatting hier). Daarbij werd door een van ons de petitie voorgelezen en de kern van de begeleidende brief samengevat.
Na afloop is er nog zo’n 15-20 minuten met de kamerleden en de fractiemedewerkers gesproken.

Verdere ontwikkelingen
Verdere ontwikkelingen zullen hier worden vermeld.
Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u geregeld naar deze paragraaf op deze webpagina kijken.

Wij zijn bereikbaar via info@stichtinghistos.nl Als u ons daarop schrijft, wordt u bijgeschreven bij de ondersteuners van de brief.

Bedankt voor uw ondersteuning en belangstelling en
Met vriendelijke groeten,

Rina van de Kerkhof, ex-leerkracht en remedial teacher, Mierlo
Petra Pouw-Legêne, directeur Davis-leerstrategieën Nederland, Beek
Ewald Vervaet, ontwikkelingspsycholoog, Amsterdam