Zo ontdek ik het lezen!, deel 2

Zo ontdek ik het lezen!, deel 2 – inhoud

Deel 2 van Zo ontdek ik het lezen! verschijnt in het begin van 2017.
De drie hoofdonderwerpen van deel 2 zijn:

• de meertekenletters zoals ‘ij’, ‘oe’, ‘eu’, ‘ooi’, ‘ng’ en ‘eeuw’;
• de stomme klinkers zoals ‘e’ (twee keer in geworden), ‘i’ (in ‘dertig’ en ‘aardig’) en ‘ij’ (zoals in ‘moeilijk’ en ‘mijn’ (m’n));
• de hoofdletters.

Hieronder staan twee conceptontdekbladen: voor ‘e’ en voor ‘ij’.
ontdekblad-stomme-e

ontdekblad-ij

Aan het slot lezen de kinderen verhaaltjes als hieronder:
OLL2-tweeverhalen

Deze webpagina wordt vernieuwd zodra de druk klaar is en de presentatie van deel 2 wordt voorbereid.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 10 november 2016.