Agenda

Agenda van Stichting Histos

Via info@stichtinghistos.nl kunt u Stichting Histos uitnodigen voor een lezing, gastles, cursus en dergelijke. Het onderwerp kan in overleg afgestemd worden op uw vraag of behoefte. In de eerste plaats zijn dat onderwerpen op het gebied van de psychologische ontwikkeling van het kind; zie hieronder. In de tweede plaats kunnen dat ook onderwerpen zijn op het gebied van wetenschapsleer en wetenschapsgeschiedenis (zie Struktuur en genese).

Activiteiten die binnen de doelstelling van Stichting Histos vallen, graag aanmelden op info@stichtinghistos.nl.

De cursus ‘De leesontwikkeling’ (voorheen ‘Leesrijpheid’) wordt vanaf 1 augustus 2017 door Ontdekkend Leren georganiseerd en staat als voorheen onder hoede van Stichting Histos. Dat laatste komt onder meer tot uiting in het feit dat de cursus in de Histos-agenda is opgenomen en in het feit dat de voorzitter van Histos het getuigschrift dat een cursist aan het einde van de derde bijeenkomst ontvangt, mede ondertekent.

—————————————————————————————

2019:

Woensdag 6 maart
Marsum, ochtend:
De leesontwikkeling – een schoolbrede aanpak
Informatie over en opgave voor de lezing

Zaterdag 16 maart
Hoorn, 10u00 – 16u00:
Negende inspiratiedag van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs

Donderdag 21 maart
Wognum, 15u30 – 17u30:
Klanken en vormen, ontdekkend leren lezen, ontdekkend leren spellen

De vrij spelende kleuter doet klank- en vormspelen omdat hij niet leesrijp is en een letter nu eenmaal een figuurtje is dat een vorm heeft en voor een klank staat, én schrijft enkele woorden die hij zich in zijn vrije spel eigen heeft gemaakt.
   Het leesrijpe jonge schoolkind leert lezen, bij voorkeur met ontdekkend leren lezen.
   Het kind dat rijp is voor de spellen van ‘hand’/’rib’ gaat dit leren; het kind dat rijp is voor ‘boten’/’botten’, gaat dit leren; het kind dat rijp is voor ‘jij vindt’/’ik landde’, gaat dit leren.
   Of een kind leesrijp is of niet, bepaal je met de leesrijpheidstoets die uit de schrijfproef en de leesproef bestaat.
   Of een kind rijp is voor een bepaald spellingspunt, bepaal je met drie spellingsrijpheidstoetsen.
   De spreker zal vooral stilstaan bij de leesrijpheidstoets en de rijpheidstoets voor ‘hand’/’rib’. Met die tweede toets zullen we een oefening doen.

Informatie: 020-681.2529.

Dinsdag 9 april
Katwijk, 16u00-17u30:
Leesrijpheid; van spelen met klanken en vormen naar leesles

De vrij spelende kleuter doet klank- en vormspelen omdat hij niet leesrijp is en een letter nu eenmaal een figuurtje is dat een vorm heeft en voor een klank staat, én schrijft enkele woorden die hij zich in zijn vrije spel eigen heeft gemaakt.
   Het leesrijpe jonge schoolkind leert lezen, bij voorkeur met ontdekkend leren lezen.
   Of een kind leesrijp is of niet, bepaal je met de leesrijpheidstoets die uit de schrijfproef en de leesproef bestaat.

Informatie: 020-681.2529.

Maandag 13 mei
Almelo, 18u00 – 21u00:
Terugkombijeenkomst bij de cursus De leesontwikkeling – schoolbrede aanpak
Informatie over en aanmelden voor de terugkombijeenkomst

Dinsdag 21 mei
De Goorn (bij Hoorn), 18u00 – 21u00:
Terugkombijeenkomst bij de cursus De leesontwikkeling – schoolbrede aanpak
Informatie over en aanmelden voor de terugkombijeenkomst

Woensdag 22 mei
Amsterdam, 18u30-21u00:
Verantwoord omgaan met de ontwikkeling van het kind
Informatie

Donderdag 23 mei
Nuenen, 18u00 – 21u00:
Terugkombijeenkomst bij de cursus De leesontwikkeling – schoolbrede aanpak
Informatie over en aanmelden voor de terugkombijeenkomst

Woensdag 29 mei
Breda, 13u00-15u00:
Leesrijpheid; van spelen met klanken en vormen naar leesles

De vrij spelende kleuter doet klank- en vormspelen omdat hij niet leesrijp is en een letter nu eenmaal een figuurtje is dat een vorm heeft en voor een klank staat, én schrijft enkele woorden die hij zich in zijn vrije spel eigen heeft gemaakt.
   Het leesrijpe jonge schoolkind leert lezen, bij voorkeur met ontdekkend leren lezen.
   Of een kind leesrijp is of niet, bepaal je met de leesrijpheidstoets die uit de schrijfproef en de leesproef bestaat.

Informatie: 020-681.2529.

Woensdag 5 juni
Exmorra (bij Bolsward), 14u45 – 17u45:
Terugkombijeenkomst bij de cursus De leesontwikkeling – schoolbrede aanpak
Informatie over en aanmelden voor de terugkombijeenkomst

Woensdag 5 juni
Nijland (bij Sneek), 19u00-21u00:
Leesrijpheid; van spelen met klanken en vormen naar leesles

De vrij spelende kleuter doet klank- en vormspelen omdat hij niet leesrijp is en een letter nu eenmaal een figuurtje is dat een vorm heeft en voor een klank staat, én schrijft enkele woorden die hij zich in zijn vrije spel eigen heeft gemaakt.
   Het leesrijpe jonge schoolkind leert lezen, bij voorkeur met ontdekkend leren lezen.
   Of een kind leesrijp is of niet, bepaal je met de leesrijpheidstoets die uit de schrijfproef en de leesproef bestaat.

Informatie: 020-681.2529.

Donderdag 6 juni
Dwingeloo, 14u45 – 17u45:
Terugkombijeenkomst bij de cursus De leesontwikkeling – schoolbrede aanpak
Informatie over en aanmelden voor de terugkombijeenkomst

Woensdagen 28 augustus, 11 en 18 september; terugkombijeenkomst op nog af te spreken datum
Tilburg, 15u00 – 18u00:

Leesrijpheid; van spelen met klanken en vormen naar leesles (99e keer)
Informatie over en opgave voor de cursus

Woensdag 16 oktober
Hoogkarspel, drie maal een uur:
Leesrijpheid??
Kinderen die niet leesrijp zijn spelen met klanken en vormen. Een leesmethode werkt alleen als je bij een leesrijp kind begint, zij leren lezen.
Informatie: 020-681.2529

Donderdagen 31 oktober, 14 en 28 november; terugkombijeenkomst op nog af te spreken datum
Wezep, 18u00 – 21u00:

Leesrijpheid; van spelen met klanken en vormen naar leesles (100e keer)
Informatie over en opgave voor de cursus

= = = = = o = = = = = 

2020:

Donderdag 16 januari
Gorinchem, 15u00 – 17u00:
Spellingsonderwijs, met nadruk op spellingsrijpheid

Centraal staan drie spellingsrijpheidstoetsen bij deel 3 van Zo ontdek ik het lezen! aan bod – voor /hant/-‘hand’ & /rip/-‘rib’, /bootun/-‘boten’ & /botun/-‘botten’ en /jei vint/-‘jij vindt’ & /ik landu/-‘ik landde’. Er wordt praktisch mee geoefend in tweetallen.

Woensdag 22 januari
Tilburg, 13u30 – 16u30:
Terugkombijeenkomst bij de cursus Leesrijpheid; van spelen met klanken en vormen naar leesles
Informatie over en aanmelden voor de terugkombijeenkomst

Woensdag 4 maart
Ede, 14u00 – 17u15:
Eerste OLL-studiemiddag

14u00 – 15u30 Uitwisseling tussen de scholen die met Ontdekkend Leren Lezen (OLL) werken (op 6 december 2019 zijn er dat 22)
     14u00 – 14u15
Karin van der Pol en Kim van der Hulst (De Paperclip in Heerhugowaard): ‘Ontdek het leesplezier op de Paperclip’*
     14u15 – 14u30
Suzanne Thissen (DOE040 in Veldhoven (bij Eindhoven)): ‘Ontdekkend Leren Lezen aan DOE040’#
     14u30 – 15u30 Gesprek tussen Karin, Kim, Suzanne en Ewald Vervaet aan de ene kant en de overige deelnemers aan de andere kant
15u30 – 15u45 Pauze
15u45 – 17u15 Informatie van scholen die met OLL werken aan leerkrachten van wie de school (nog) niet met OLL werkt 
     15u45 – 16u00 Karin van der Pol en Kim van der Hulst (De Paperclip in Heerhugowaard): ‘Ontdek het leesplezier op de Paperclip’*
     1
6u00 – 16u15 Suzanne Thissen (DOE040 in Veldhoven (bij Eindhoven)): ‘Ontdekkend Leren Lezen aan DOE040’#
     16u15 – 17u15 Gesprek tussen Karin, Kim, Suzanne en Ewald Vervaet aan de ene kant en de overige deelnemers aan de andere kant

*  Wij merkten veel leesfrustratie zowel bij de kinderen, als bij de leerkrachten.
    Tot wij 5 jaar geleden in aanraking zijn gekomen met Ontdekkend Leren Lezen. Na een inspirerende cursus zijn wij met een proeftuintje gestart. De kinderen van het proeftuintje waren erg enthousiast en de leerkracht had er een goed gevoel bij.
    Door onze kennismaking met Ontdekkend Leren Lezen hebben wij ons onderwijs omgegooid. Dit resulteert in meer leesplezier op de Paperclip! 

# Sinds twee jaar neem ik als leerkracht op de basisschool Democratisch Onderwijs Eindhoven rijpheidsproeven af om te bepalen in welke ontwikkelingsfase kinderen zitten. Deze proeven laten zien of een kind rijp is om te starten met lees- en schrijfonderwijs. Door op het juiste moment hiermee te beginnen sluit je precies aan op het ontwikkelingsniveau van het kind. Hiermee voorkom je leerproblemen. Het leren lezen en schrijven wordt een succeservaring, wat ik elk kind gun!

Kosten: € 25,00 voor leerkrachten van een OLL-school – hele studiemiddag 
              € 30,00 voor andere leerkrachten en belangstellenden – tweede deel
Informatie: 020–681.2529 en info@ontdekkendleren.nl
Opgave: ontdekkendleren@gmail.com

Woensdagen 11, 18,  25 maart, 1 en 8 april; terugkombijeenkomst op nog af te spreken datum
Den Bosch, 13u30 – 16u30:
Leesrijpheid en spellingsrijpheid; van klanken en vormen via hakken-en-plakken naar spellen – schoolbrede aanpak (101e OLL-cursus)
Informatie over en opgave voor de cursus

Zaterdag 28 maart
Duiven (bij Arnhem), 10u00 – 16u00:
Tiende inspiratiedag van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (WSK)

10u00 Inloop
10u30 Welkom en korte informatie over wat de WSK voor kleuterleerkrachten doet
10u50 Suze Emond: Betrokkenheid: de motor van ontwikkeling!
11u45 Eerste ronde lezingen
            Ewald Vervaet: Is dit kind toe aan lezen?
            Lenneke Gentle: Dans rekenen en taal samen in het speellokaal               
            Lenny Zuijderduijn: Breinontwikkeling door bewegen
            Liesbeth Visser: Taal met handen en poppen
            Nanda Zonjee: Onderzoekend en ontwerpend spelen
            Guy Stevens (de Vlaamse zusterorganisatie Werkgroep Ont-wikkelend Leren): De natuurlijke ontwikkeling als leidraad 
12u45 Lunch
13u30 Tweede ronde lezingen (zie boven)
14u30 Vijf keks (van ‘kort en krachtig’, een presentatie van ongeveer twaalf minuten), van Guy Stevens, Lenneke Gentle, Lida Boonstra, Betsy van de Grift en Ewald Vervaet (over Klimroos; zie toelichting)  
15u30 Afsluiting – de dagvoorzitter sluit af in woord en daad (ze gaat proberen iedereen aan het bewegen, het onderwerp van de dag, te krijgen)

Toelichting. Elke basisschool is verplicht een leerlingvolgsysteem te hebben. Vrijwel alle scholen zijn ontevreden over de bestaande systemen, wat de onderbouw betreft doorgaans omdat ze slechts de toename van weetjes en handigheidjes ‘meten’ (en dat nog wel met meerkeuzetests en niet met proeven), zonder de ontwikkeling van de leerlingen in kaart te brengen. Met Klimroos (zie de voorjaarsagenda van 2019) van Ewald Vervaet is dat anders. De kern daarvan bestaat uit twee reeds bestaande toetsen: de klank- en vormrijpheidstoets om na te gaan of een kind aan Klank- en vormspel toe en de leesrijpheidstoets om na te gaan of een kind toe is aan leesonderwijs. Daar komen nu de schrijfrijpheidstoets en de rekenrijpheidstoets bij. Klimroos kan op laagdrempelige wijze het kleuteronderwijs van binnenuit veranderen.

Plaats: Montessori IKC De Groene Ring, Bergdravik 2, Duiven (bij Arnhem)
Tijd: zaterdag 28 maart, 10u30-15u45
Kosten: € 37,50 (lunch, verzorgd door de plaatselijke bakker, inbegrepen)
Meer informatie en opgave: via de webstek van de WSK

Donderdag 28 mei
Wezep, 18u00 – 21u00:
Terugkombijeenkomst bij de cursus Leesrijpheid; van spelen met klanken en vormen naar leesles
Informatie over en aanmelden voor de terugkombijeenkomst

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 14 februari 2020