Doelstelling

Doelstelling

Stichting Histos is op 19 mei 1987 opgericht om een raamwerk te scheppen voor geïnteresseerden in het bestuderen van de samenhang en de groei in het psychische functioneren. Het doel van Stichting Histos is het verrichten en bevorderen van onderzoek naar de groei van inzichtelijke kennis bij kinderen, bij volwassenen en in de wetenschap volgens de strukturalistische methode, en het bevorderen van de toepassing van de onderzoeksresultaten.

Klikt u hier voor een artikel over de strukturalistische methode.

Activiteiten die tot nu toe in dit kader hebben plaats gehad zijn onder meer:

 • Onderzoek, werk en leven van de Zwitserse psycholoog Jean Piaget, de grondlegger van het onderzoek naar samenhang en groei in het psychische functioneren. Klikt u hier voor een artikel over Piaget.
 • Toepassing van Piagets werk in de hulpverlening en in het onderwijs. Klikt u hier voor de samenvatting van het artikel ‘Piagets theorie en de GGZ’.
 • Taalverwerving, persoonlijkheid, tijdbesef, ruimtebesef en sociale intelligentie tot een jaar of acht. Klikt u hier voor meer informatie over de periode van geboorte tot een jaar of drie.
 • De bijdragen van Freud, Jung en Rogers aan de persoonlijkheidsleer en aan psychotherapie; zie het slot van de samenvatting van ‘Piagets theorie en de GGZ’ als u hier klikt. En als u hier klikt, kunt u de samenvatting lezen van het artikel ‘Denken over gevoelens is nog geen rationaliseren’ dat ook over die bijdragen handelt.
 • Psychotherapeutisch procesonderzoek. Klikt u hier voor de samenvatting van het artikel ‘Diagnostiek vanuit de zelfkennistheorie’.
 • De koppeling van gradaties van toerekeningsvatbaarheid aan de ontwikkeling van het inleven. Klikt u hier voor de samenvatting van het artikel ‘Bespreking van Het persoonlijkheidsonderzoek in het strafrecht‘.
 • De ontdekkingsschets van AIDS. Klikt u hier voor de samenvatting van het artikel ‘AIDS-mysterie.
 • De ontdekkingsgeschiedenis van kleurenblindheidsplaten. Klikt u hier en hier voor de samenvattingen van de twee delen van het artikel ‘Pseudo-isochromatische kleurenblindheidsproeven’.
 • De ontdekkingsgeschiedenis van de stoommachine. Klikt u hier voor de samenvatting van ‘Theorie: fundament noch dank, maar vloer en plafond’.
 • De ontdekkingsgeschiedenis van Newtons zwaartekrachtwet.
 • De ontdekkingsgeschiedenis van de verdwenen Griekste letter ‘wau’. Klikt u hier voor voorbeeld 4 in de samenvatting van deel twee van ‘Taalvoorbeelden van de onderzoekscyclus’.
 • De tentoonstelling Newton en zijn Principia (1687) in de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.
 • Feitelijke kennis versus occultistische (Jomanda) en positivistische (testpsychologie) schijnkennis. Klikt u hier voor de samenvatting van ‘Tussen kennis en schijnkennis’.
 • Aantonen met feiten dat het Nederlandse medium Jomanda niet tot genezen in staat is en onderzoeken waarom zij zich desondanks gedurende vele jaren in een grote schare aanhangers mocht verheugen.
 • Zelfverwijzing, zelfbetrokkenheid en zelfgeldigheid. Klikt u hier voor de samenvatting van het artikel ‘Is de onderzoekscyclus zelfgeldig?’.
 • De ontwikkelingsgang van de Nederlandse schrijver Frederik van Eeden van Nederlands Hervormd via positivisme en esoterie naar rooms-katholiek. Klikt u hier voor de samenvatting van het artikel ‘Van Eedens overstap van hard-ogende naar heldere kennis’.
 • De oorspronkelijke aantekeningen van de taaluitingen van ‘Keesje’, die vele decennia zoek waren, weer boven water brengen en weer naar Nederland laten komen – ze bleken zich in Zwitserland te bevinden. Keesje is het eerste Nederlandstalige kind over wiens taalverwerving tot een jaar of drie een boek is verschenen, Van Ginnekens Roman van een kleuter (1917).
 • Lezingen, cursussen en workshops over de psychologische ontwikkeling tussen geboorte en een jaar of drie. Klikt u hier voor de agenda van Stichting Histos voor de komende maanden.
 • Een schets van het ontdekkend leren lezen, waarmee op enkele basisscholen wordt gewerkt. Klikt u hier voor een samenvatting.
 • De erfelijkheid-omgeving-kwestie: het boek Het raadsel intelligentie.
 • De petitie ‘Gedachtewisseling over ontwikkelingsfasen’ (6 mei – 2 september 2011) en de aanbieding daarvan aan de vaste Kamercommissie voor OCW op 27 september 2011. Klikt u hier.
 • Het artikel over de fasekwestie: ‘Fasen: achterhaald of actueel?’; klikt u hier voor een samenvatting.
 • Een artikel over ‘verklaren’, aan de hand van wetenschapshistorische voorbeelden; klikt u hier voor een samenvatting.
 • Een artikel over de ontdekking en classificatie van de zeven soorten zwanen – in het kader van Talibs ‘Zwarte zwanen’-theorie; klikt u hier voor een samenvatting.
 • Op 6 juli 2012 brengt Qukel tien stukjes speelgoed uit, die elk bij een van de fasen 1-10 van Groeienderwijs passen; klikt u hier voor meer informatie.
 • Het verschijnen van de leeslijn ‘Zo ontdek ik het lezen!‘ op 11 juli 2013; klikt u hier voor meer informatie.
 • Het uitbrengen van het jaarboek Struktuur en genese. Klikt u hier voor de webpagina hierover.

—————————————————————————————
Laatste bewerking van deze webpagina: 24 september 2013