Gedachtewisselingen

Gedachtewisselingen

De titel ‘Gedachtewisselingen’ van deze webpagina klopt eigenlijk niet want wat nu volgt, zijn slechts aanzetten tot een gedachtewisseling.
   De kern van het terugkerende patroon is namelijk – er zijn varianten:

* op het werk van Ewald Vervaet levert iemand uit eigen beweging kritiek die als ernstig wordt voorgesteld;
* Vervaet weerlegt die kritiek en laat bovendien zien dat zijn werk versterkt overeind blijft;
* de initiatiefnemer van de kritiek reageert niet op Vervaets weerlegging.

In de wetenschap mag men alles beweren, maar is een bewering slechts een vermoeden of speculatie indien er geen feiten bij worden geleverd. In Vervaets ogen heeft de initiatiefnemer van kritiek dan ook twee keer verloren:

* inhoudelijk heeft de initiatiefnemer verloren want van de kritiek blijft weinig tot niets over;
* voor zover diegene wetenschapper is, heeft hij/zij zijn/haar wetenschappelijke eer verloren.

Het terugkerende patroon was er al vóór september 2015, maar daarna is Vervaet gedachtewisselingen die voortijdig door de initiatiefnemer zijn afgebroken, gaan verzamelen.

1. Begin september 2015 bekritiseert een medewerker van het Samenwerkingsverband Waterland Vervaets cursus Leesrijpheid. Klik hier.

2. Op 15 december 2016 bekritiseren twee docenten van een pabo in Zwolle Vervaets cursus Leesrijpheid. Klik hier.

3. Op 22 juni 2017 bekritiseert een orthopedagoge Vervaets leeslijn Ontdekkend Leren Lezen (OLL). Klik hier.

4. Op 26 januari 2018 wijst een tijdschriftredactie een artikel van Vervaet, waartoe zij hem had uitgenodigd, af omdat de meerderheid het bij nader inzien toch niet met Vervaet eens is. Die meerderheid geeft daar geen argumenten bij. Eén redactielid meent dat er al een discussie over geweest is, maar hij noemt desgevraagd geen bronnen. Klik hier.

5. Eind april 2018 noemt een onderwijskundige Vervaets advies om pas met leesonderwijs te beginnen als het kind er rijp voor is ‘tenenkrommend en onverantwoord’. Klik hier.

6. Op 3 oktober 2019 noemt de Vygotskijaanse onderwijspedagoog Bert van Oers Vervaets suggestie om onderwijs óp het ontwikkelingsnivo van het kind te geven (in plaats van erbóven) ‘riskant’. Klik hier.

7. Rond 1 oktober 2019 werpen twee Vygotskijaanse onderwijspedagogen vragen op over schoolrijpheid en noemen ze de grote variatie tussen kinderen een argument tegen ontwikkelingsfasen. Klik hier.

8. Op 23 oktober 2020 werpt de onderwijskundige Henk Blok vier bezwaren op tegen wat Vervaet in een vraaggesprek stelt. Klik hier.

9. Vanaf 26 april 2018 maakt de leerkracht en onderwijsadviseur Marcel Schmeier opmerkingen over ontdekkend leren. Op 6 februari 2019 schrijft hij er een internetartikel over, dat Vervaet pas op 9 november 2020 opmerkt. Klik hier.

Hopelijk volgt er geen tiende voortijdig afgebroken aanzet…

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 20 januari 2021