Gedachtewisselingen

Gedachtewisselingen

De titel ‘Gedachtewisselingen’ van deze webpagina klopt eigenlijk niet want wat nu volgt, zijn slechts aanzetten tot een gedachtewisseling. Het terugkerende patroon is:

  • iemand levert uit eigen beweging kritiek op het werk van Ewald Vervaet en doet het voorkomen dat dat werk zou zijn weggevaagd;
  • Vervaet reageert op die kritiek en laat zien dat er van die kritiek niets overblijft en dat zijn werk versterkt geheel overeind blijft;
  • dan zou het interessant zijn als de initiatiefnemer van deze (aanzet tot een) gedachtewisseling op Vervaets weerlegging in zou gaan, maar dat gebeurt niet: hij/zij trekt zich terug met ‘we denken er kennelijk verschillend over’  – alsof verschil van zienswijze zijn/haar inzet was en niet de houdbaarheid van de ene zienswijze en de onhoudbaarheid van de andere.

In de wetenschap mag men alles beweren, maar is een bewering slechts een vermoeden of speculatie indien er geen feiten bij worden geleverd. In Vervaets ogen heeft zo iemand dan ook twee keer verloren:

  • inhoudelijk heeft hij/zij de gedachtewisseling verloren want van de oorspronkelijke kritiek blijft niets over;
  • voor zover de initiatiefnemer wetenschapper is, heeft diegene zijn/haar wetenschappelijke eer verloren.

Het terugkerende patroon was er al vóór september 2015, maar toen is Vervaet aanzetten tot een gedachtewisseling, die voortijdig door de initiatiefnemer(s) zijn afgebroken, gaan verzamelen.

1. Begin september 2015 bekritiseert een medewerker van het Samenwerkingsverband Waterland Vervaets cursus Leesrijpheid. Klik hier.

2. Op 15 december 2016 bekritiseren twee docenten van een pabo in Zwolle Vervaets cursus Leesrijpheid. Klik hier.

3. Op 22 juni 2017 bekritiseert een orthopedagoge Vervaets leeslijn Ontdekkend Leren Lezen (OLL). Klik hier.

4. Op 26 januari 2018 wijst een tijdschriftredactie een artikel van Vervaet, waartoe zij hem had uitgenodigd, af omdat de meerderheid het bij nader inzien toch niet met Vervaet eens is. Die meerderheid geeft daar geen argumenten bij. Eén redactielid meent dat er al een discussie over geweest is, maar hij noemt desgevraagd geen bronnen. Klik hier.

5. Eind april 2018 noemt een onderwijskundige Vervaets advies om pas met leesonderwijs te beginnen als het kind er rijp voor is ‘tenenkrommend en onverantwoord’. Klik hier.

6. Op 3 oktober 2019 noemt de Vygotskijaanse onderwijspedagoog Bert van Oers Vervaets suggestie om onderwijs óp het ontwikkelingsnivo van het kind te geven (in plaats van erbóven) ‘riskant’. Klik hier.

7. Rond 1 oktober 2019 werpen twee Vygotskijaanse onderwijspedagogen vragen op over schoolrijpheid en noemen we de grote variatie tussen kinderen een argument tegen ontwikkelingsfasen. Klik hier.

Hopelijk volgt er geen achtste voortijdig afgebroken aanzet…

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 6 februari 2020