ANBI

ANBI-status van Stichting Histos

Ter verbetering van de transparantie in de goededoelensector zijn vanaf 1 januari 2014 alle instellingen met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verplicht bepaalde gegevens op internet openbaar te maken.
Stichting Histos heeft de ANBI-status en voldoet graag aan deze verplichting. Hieronder vindt u per wettelijk verplicht onderwerp de gegevens.

Naam van de instelling
Stichting Histos.

RSIN
Het RSIN-nummer van Stichting Histos, Kvk-inschrijfnummer 4120.6456, is 816.773.336.

Contactgegevens
Zie stichtinghistos.nl/contact

Doelstelling
Zie stichtinghistos.nl/over-ons/doelstelling.

Beknopt beleidsplan
Zie stichtinghistos.nl/over-ons/doelstelling en stichtinghistos.nl/over-ons/agenda.

Bestuurssamenstelling
voorzitter mevrouw C. Koch,
secretaris de heer R. Kooijman en
penningmeester de heer J. Roos.

Beloningsbeleid
Alle bestuursfuncties en de functie van medewerker worden op basis van vrijwilligheid vervuld en worden als zodanig niet beloond.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Vanaf 2008, het jaar waarin Stichting Histos de ANBI-status krijgt, zijn deze jaarverslagen verschenen:
Jaarverslag over 2008
Jaarverslag over 2009
Jaarverslag over 2010
Jaarverslag over 2011
Jaarverslag over 2012

Financiële verantwoording:
Vanaf 2008, het jaar waarin Stichting Histos de ANBI-status krijgt, zijn deze jaarrekeningen verschenen:
Jaarrekening over 2008
Jaarrekening over 2009
Jaarrekening over 2010
Jaarrekening over 2011
Jaarrekening over 2012

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 14 juli 2016