Jaarverslag van Stichting Histos over het jaar 2009

Jaarverslag van Stichting Histos over het jaar 2009

Was 2008 positiever geëindigd dan begonnen, dat geldt nog sterker voor 2009.
a. Op 16/02 geeft Ambo Ewald Vervaet de uitgeefrechten van Groeienderwijs en Naar school terug. Aanvankelijk zou uitgeverij Nelissen deze boeken en Het raadsel intelligentie uitbrengen, maar op 22/07 laat Henk van Nelissen weten de boeken niet uit te brengen omdat het op zich goede wetenschappelijke nivo in geen fonds van Nelissen past. Begin augustus wordt duidelijk dat die drie boeken door Kosmos uitgebracht zullen worden in februari 2010.
b. In het voorjaar is er veel publiciteit rond de vraag ‘nog groep 2 of al groep 3?’ (21/03, 03/04 en 16/04), wat de verkoop van Naar school goed heeft gedaan en in kamervragen heeft geleid (21 en 22/04).
c. Op de radio staan Ewald Vervaet en zijn werk een uur centraal (06/06) en neemt Ewald Vervaet deel aan een discussieprogramma waarin de benadering van Histos een kwartier centraal staat (01/12).
d. Ewald Vervaets column in Ezeltje Prik wordt in 2009 gecontinueerd, geheel het jaar is hij recensent van Woortblind en vanaf 12/01 is hij ontwikkelingspsychologisch medewerker van kinderinfo.nl. Alle drie worden in 2010 voortgezet.
e. Ewald Vervaet heeft belangrijke lezingen gegeven voor mensen in het onderwijsveld: op 11/02 aan de Hogeschool Utrecht, op 28/09 aan de KPC-Groep in Den Bosch en op 14/10 aan de Fontys Hogeschool in Tilburg.
Kortom, duidde in het voorjaar van 2008 veel erop dat Ewald Vervaets werk op een zijspoor was terechtgekomen (zie jaarverslag over 2008) en leek er in februari 2009 een gerede kans dat zijn drie boeken niet gedrukt dan wel herdrukt zouden worden, eind 2009 wijst alles erop dat Ewald Vervaets werk en de doelstelling van Histos in toenemende mate in de belangstelling staan.
Het meeste onderzoek is gedaan in verband met een boek dat Ewald Vervaet aan het schrijven is over ontdekkingen. Onderzocht zijn onder meer iemands heroverweging vanaf 2008 van een liquidatie van een onderduiker in de Tweede Wereldoorlog (was hij wel of niet een verrader?) en de ontdekking van een vrouw dat ze met een pathologische leugenaar is getrouwd. Eveneens met het oog daarop zijn uit de wetenschapsgeschiedenis onderzocht: Vespucci’s en Magellaans ontdekkingsreizen, historisch zo vroeg mogelijke beschrijvingen van ontwikkelingspsychologische verschijnselen in de eerste acht levensjaren, beschrijvingen van en verklaringspogingen voor zelfaanduidingen door het kind met zijn voornaam en met ‘ik’ en een aantal persoonlijkheidstheoretische ontwikkelingen zoals de gang van Freuds ‘Es-Ich-Überich’ naar Bernes ‘kind-volwassene-ouder’.
De Struktuur en genese van 2009, die nog niet gereed is, bevat ten minste deze artikelen: ‘Van voornaam-zeggen naar “ik”-zeggen’, ‘De ontdekking van Amerika – II’, ‘Intelligentie en de erfelijkheid-omgeving-kwestie – II’ en ‘Enkele uitbreidingen aan Freuds kerntheorie van 1893’.

01 Internetactiviteit Nog kleuteren of naar groep 3?’ met Wij jonge ouders, www.kinderinfo.htm, herhaling van de gelijknamige internetactiviteit met Het Parool van 05/06/08, met nieuwe prijsvraag. Er hebben 100 bezoekers aan de prijsvraag meegedaan.
Vast stukje 15, ‘Nooit genoeg creativiteit’, Ezeltje Prik.
12/01 Begin van het beantwoorden van ontwikkelingspsychologische vragen op www.kinderinfo.nl.
15/01 Lezing ‘Wat kan er fout gaan in het leesonderricht?’, ROC Zadkine en Hogeschool Rotterdam.
21/01 Begin van de cursus ‘Persoonlijkheidspsychologie’ (5 avonden), Volksuniversiteit Rotterdam.
23/01 Begin van de cursus ‘Psychologie: hoe functioneert de menselijke psyche?’ (8 avonden), Volksuniversiteit Haarlem.
29/01 Begin van de cursus ‘Persoonlijkheidspsychologie’ (5 avonden), Volksuniversiteit Amsterdam.

09/02 Afwijzing door Haye (Ambo) van Ewald Vervaets manuskript Het raadsel intelligentie over de erfelijkheid-omgeving-kwestie: ‘We zien niet goed wat en hoe jouw boek aan de [nature-nurture-discussie] kan bijdragen’.
11/02 Lezing ‘De ontwikkeling van het spel’, Hogeschool te Utrecht – ter gelegenheid van de openbare les van dr. Diny van der Aalsvoort als lector ‘spel’.
16/02 Brief van Chris (Ambo) waarin hij bevestigt wat op 13/02 mondeling is afgesproken, namelijk dat de auteursrechten van Groeienderwijs en Naar school niet meer geëxploiteerd zullen worden door Ambo, maar dat de verkoop van nog voorradige exemplaren van die werken maximaal tot 16/02/10 zal worden voortgezet.
23/02 Begin van de cursus ‘Persoonlijkheidspsychologie’ (6 avonden), Volksuniversiteit Almere.
Discussiebijdrage ‘De jihad is tot op de dag van vandaag een godsdienstige plicht’, TOB-Forum.

03 Vast stukje 16, ‘Tweetalig opvoeden’, Ezeltje Prik.
Bespreking ‘Wat vinden dyslecten er zelf van?’ door Ewald Vervaet van Daphne Jansen-Adriaans, ’”Ik ben dyslectisch”’, Woortblind, p.28.
Bespreking ‘Anneke Hepkema: enthousiast en creatief’ door Ewald Vervaet van A.M. Tulner-Hepkema, ‘Overwin dyslexie!’, Woortblind, p.29.
Bespreking ‘Dyscalculie, met en/of zonder dyslexie’ door Ewald Vervaet van Annemie Desoete en Tom Braams, ‘Kinderen met dyscalculie’, Woortblind, p.30v.
03/03 Lezing ‘Leren lezen en de gevaren van te vroeg leren lezen’, basisschool De Klimboom te Dronten.
05/03 Lezing ‘Schrijven en lezen tussen 3 en 8 jaar’, Vrije School te Utrecht.
13/03 Bezoek aan ’t Samenspel-project van Kirsten Schipper in Harderwijk.
14/03 De belastingdienst meldt dat Stichting Histos wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling en daarmee vrij is van allerlei belastingen.
20/03 Medewerking aan ‘”Het vermogen om autonoom te zijn moet groeien”’ van Katja Rodenburg, Human, p.14-21.
21/03 Medewerking aan ‘”Laat kinderen langer kleuteren”’ van Eric Kok, Noordhollands Dagblad, Leidsch Dagblad, Haarlems Dagblad en Gooi- en Eemlander, overgenomen in diverse andere GPD-bladen; zie 01, 17 en 25/04.

04 Vast stukje 17, ‘Babygebaren’, Ezeltje Prik.
Medewerking aan ‘Wel of niet naar groep 3?’ van Marilse Eerkens, J/M voor ouders op http://www.jmouders.nl/Nieuwsartikelpagina/WelOfNietNaarGroep3.htm.
Ontvangst van ‘Zelf je handschrift verbeteren?’ van Platform Handschriftontwikkeling.
01/04 ‘”Laat kinderen langer kleuteren”’, Nederlands Dagblad; zie 21/03.
03/04 Medewerking aan ‘Goedemorgen Nederland’ (KRO) over ‘groep 2 of groep 3?’, Nederland 1.
05/04 Lezing ‘De psychologische ontwikkeling van de schrijfvaardigheid tussen 3 en 8 jaar’, Platform Schrijven te Utrecht.
08/04 Medewerking aan ‘Nieuws’ van RTL-4, 19u30-20u00, over les Engels voor kleuters.
Naar aanleiding van het artikel van 21/03 in het Leidsch Dagblad en RTL-nieuws van vandaag verzoekt Peter van Eeten van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit (FWOS) of ik op een informatief gesprek met enkele bestuursleden van het FWOS zou willen hebben over nadere samenwerking.
16/04 Medewerking aan ‘”Kleuters op school te veel opgejaagd”’ en ‘Kleuters moeten spelen’ van Tonny van der Mee, AD, p.1 en p.8v.
Medewerking aan ‘Horizon, 661’ van Chrit Wilshaus (662 op 17/04), www.nvbs.nl.
Medewerking aan ‘Vandaag de dag’ van Justus Leerling, Radio Gelderland, 12u30-12u35.
Medewerking aan ‘Editie.NL’, RTL-4.
17/04 ‘”Laat kinderen langer kleuteren”’, BN-De Stem, PZC en de Stentor; zie 21/03.
21/04 Vragen van kamerlid Van Dijk (CDA) aan staatssecretaris Dijksma naar aanleiding van AD, 16/04.
22/04 Lezing ‘Verzoening: ontwikkeling in de kinderjaren’, Volksuniversiteit Amsterdam.
Vragen van kamerlid Van der Vlies (SGP) aan staatssecretaris Dijksma naar aanleiding van AD, 16/04.
Ontvangst van een exemplaar van de vulpen die Rina Buitendijk-de Boer in 2007 had laten maken bij haar afscheid als kleuterjuffrouw die ze sedert 1975 was geweest, als blijk van dank voor wat ik op 16/04 op Radio Gelderland had gezegd: ‘Vandaag hoorde ik op de radio het pleidooi van Eward Vervaet (sic recte) om jonge kinderen (peuters, kleuters) langer te laten spelen. Mijn strijdend onderwijshart bloeide weer even op’.
25/04 ‘”Laat kinderen langer kleuteren”’, De Limburger en Limburgs Dagblad; zie 21/03.
28/04 Brief aan de kamercommissie OCW, minister Plasterk en staatssecretaris Dijksma met aanvullende informatie op het AD-artikel van 16/04 en de kamervragen van 21 en 22/04.
Gesprek met twee bestuursleden van het FWOS; zie 08/04.

11/05 Antwoord van staatssecretaris Dijksma op de vragen van Van der Vlies van 22/04.
12/05 Antwoord van staatssecretaris Dijksma op de vragen van Van Dijk van 21/04.
19/05 Bestuursvergadering van Stichting Histos. Ben treedt af als voorzitter en trekt zich uit het bestuur terug. Han neemt tijdelijk het voorzitterschap op zich.
25/05 Indiening onderzoekssuggestie bij FWOS.

06 Vast stukje 18, ‘Hechting, Ezeltje Prik.
Medewerking aan ‘Dyslectische braillelezers niet het bos insturen’ van Ton Ceelen, Anders bekeken, p.16v.
Artikel ‘Dyslexie bij braillelezers’ (met Gyntha Goertz), Woortblind, p.20-22.
06/06 Medewerking aan ‘Nachtvluchten’ van Nora Romanesco (NPO), Radio 1, 6u00-7u00.

07 Vast stukje 19, ‘Verbieden: hoe doe je dat?’, Ezeltje Prik.
Medewerking aan ‘Naar school!’ van Jasperien van Weerdt, Ezeltje Prik, p.10v.
Medewerking aan ‘Kleuters op school opgejaagd’ van Rick Denkers, de PsychoSociale Courant.
Medewerking aan ‘Nét als in je buik’ van Jannelies Blommaert, Geboorte, p.30v.
29/07 Antwoord van staatssecretaris Dijksma op Ewald Vervaets brief van 28/04.

01/08 Ingezonden brief ‘Peer review’ van Ewald Vervaet, NRC-Handelsblad.
29/08 Medewerking aan ‘Wat je zegt, dat ben je zelf’ van Yasmine Esser, Elsevier, p.64v.

09 Vast stukje 20, ’”Mamma” staat voor leuk!’, Ezeltje Prik.
Artikel ‘Tekenquiz’ en 6 doordenkers, Prima-PO, p.12v en 39, en internetactiviteit Tekenquiz.
Artikel ‘Dyslexie bij braillelezers’ (met Gyntha Goertz), Fovig-nieuws, p.23-26.
Bespreking ‘Dyslectische jongeren en lezen’ door Ewald Vervaet van Sandra Oosterveen, ‘Hoofdbrekens’, Woortblind, p.18v.
Bespreking ‘Leesbevordering met een spannend boek’ door Ewald Vervaet van Sandra Oosterveen, ‘Hoofdbrekens’, Levende Talen Magazine, p.38.
14/09 Begin van de cursus ‘Persoonlijkheidspsychologie’ (6 avonden), Volksuniversiteit Amsterdam.
17/09 Antwoord van Ewald Vervaet op Dijksma’s brief van 29/07.
Afwijzing door de wetenschapscommissie van het FWOS van Ewald Vervaets onderzoekssuggestie van 25/05.
18/09 Medewerking aan ‘Editie.NL’, RTL-4, over kinderen met bril die vroeger wel maar tegenwoordig niet worden gepest.
22/09 Gesprek met drie eerstejaars psychologie van de UvA (Stefan Pronk en twee andere) over beroepsuitoefening als ontwikkelingspsycholoog in het licht van de studie psychologie.
23/09 Lezing ‘Lezen, rekenen en schrijven: jong geleerd oud gedaan?’, Vrije School te Driebergen.
25/09 Gesprek met drie eerstejaars psychologie van de UvA (David, Linda en Patrick) over beroepsuitoefening als ontwikkelingspsycholoog in het licht van de studie psychologie.
28/09 Lezing ‘De ontwikkeling van het schrijven en lezen tussen 3 en 8 jaar’, KPC-Groep te Den Bosch.

10 Internetactiviteit Tekenquiz, in samenwerking met Prima-PO en in het kader van Oktober Kennismaand.
Artikel ‘Dyslexie bij braillelezers’ (met Gyntha Goertz), Sprankel, p.28-32.
13/10 Begin van de cursus ‘De kindertijd, basis van het leven’ (4 dagdelen), Vrije School te Utrecht.
14/10 Lezing ‘Schrijven en lezen tussen 3 en 8 jaar’, Fontys te Tilburg.
Medewerking aan ‘”Kind leert te vroeg lezen”’ van Arianne Mantel, De Telegraaf.
20/10 Ondertekening van de contracten met Kosmos Uitgevers voor Groeienderwijs (zevende druk), Naar school (vierde druk) en Het raadsel intelligentie (eerste druk).
21/10 Medewerking aan ‘Kleuters krijgen les in Frans, Duits of Engels’ van Suzanne Docter, AD.
26/10 Begin van de cursus ‘Persoonlijkheidspsychologie’ (5 avonden), Volksuniversiteit Rotterdam.
28/10 Begin van het blok ‘Psychologie van de levensloop’ (2 avonden), Academie Gradatim te Amersfoort.

11 Vast stukje 21, ‘Cadeautjes’, Ezeltje Prik.
Medewerking aan ‘”Mamma, ik wil snoep!”’ van Jasperien van Weerdt, Ezeltje Prik, p.14v.
Medewerking aan ‘Voor elke leeftijd een andere activiteit’ van Anne-Claire van de Vendel, Prima-KO, p.12v.
Medewerking aan ‘Dat ga ik later helemaal anders doen … of toch niet?’ van Suus Ruis, Mama, p.39-42.
04/11 Begin van een e-correspondentie met Elise van Bokhorst van de PO-Raad over het aankaarten van het punt ‘fasen’ in het basisonderwijs. De PO-Raad reageert afwijzend en afhoudend.
14/11 Ontvangst van 26 letters en dan… van Bureau Beelddenken.
24/11 Indiening van het voorstel voor de opleiding ‘De psychologische ontwikkeling tussen 0 en 4,5 jaar’ bij Bureau Kwaliteit Kinderopvang.
27/11 Begin van een e-correspondentie met de onderwijsredactie van de Volkskrant over het niet-opnemen van mijn stelling ‘Kind en jongere zouden een hol vat zijn’ in het kader van De onderwijsagenda van die krant.

12 Vast stukje 22 ‘Televisiekijkende baby’s’, Ezeltje Prik.
Bespreking ‘Inzicht over dyslexie voor ouders en leerkrachten’ door Ewald Vervaet van Theo Hoogeveen, ‘Dyslexie, school en ouders’, Woortblind, p.20v.
01/12 Medewerking aan ‘Stand.café’ (NCRV), Radio 1, 18u30-19u00.
02/12 GroenLinks laat weten welke vragen kamerlid Dibi aan staatssecretaris Dijksma heeft gesteld over de toenemende druk op kleuters.
Ben Maassen stuurt Ewald Vervaet zijn bespreking van Naar school in de vorm van een brief aan de redactie van Stem-, spraak- en taalpathologie (SSTP).
03/12 Omdat Ewald Vervaet van Maassen als eindredacteur van SSTP de toezegging had gekregen dat hij zou kunnen reageren, stuurt hij zijn artikel ‘Reactie op Maassens brief’ naar de redactie van SSTP.
04/12 Antwoord van staatssecretaris Dijksma op Ewald Vervaets brief van 17/09.
14/12 Gesprek met Gerard Krijger en Aafke van Sprundel over hun ontwerp (en dat van ene Machteld) van een doos met 10 spelletjes die elk bij een van de fasen 1-10 van Groeienderwijs aansluiten.
17/12 Artikel ‘Ontevreden kleuterjuf heeft gelijk’, Reformatorisch Dagblad.
21/12 Ingezonden brief ‘Multicultureel’, de Volkskrant.
31/12 Op www.kinderinfo.nl/rubrieken/deskundigen/displayDeskundige.asp?VragenlijstID=25 heeft Ewald Vervaet in 2009 259 vragen beantwoord.

Nagekomen over 2008:
05/04 Lezing ‘De psychologische ontwikkeling van de schrijfvaardigheidtussen 3 en 8 jaar’, Platform Schrijven te Utrecht.