Studiemiddag van 8 juni 2007

Studiemiddag Schrijven, lezen en dyslexie

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek Naar school; psychologie van 3 tot 8 is op vrijdag 8 juni 2007 in de Singelkerk te Amsterdam de studiemiddag ‘Schrijven, lezen en dyslexie’ gehouden.
Deze studiemiddag is mogelijk gemaakt door een schenking van de Stichting Dyslexie Fonds nadat deze kennis had genomen van de paragrafen en hoofdstukken van ‘Naar school’, die over schrijven, lezen en dyslexie handelen.

Studiemiddag ‘Schrijven, lezen en dyslexie’, 8 juni 2007 te Amsterdam

Op 8 juni 2007 werd de studiemiddag ‘Schrijven, lezen en dyslexie’ gehouden, bedoeld voor eenieder die als opvoeder of beroepsmatig geïnteresseerd is in het leren schrijven en lezen van kinderen en/of in dyslexie en het voorkómen daarvan. Aanleiding voor deze studiemiddag is het verschijnen van het boek van Ewald Vervaet ‘Naar school; psychologie van 3 tot 8’. Dit boek zal op donderdag 7 juni verschijnen bij uitgeverij Ambo. Het voorwoord is van prof. dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer, bekend van ‘De kleuterschool moet terug’ (zie ook www.kleuterschoolterug.nl).

In ‘Naar school’ behandelt Vervaet de psychologische ontwikkeling tussen 3 en 8 jaar: tellen, rekenen, tekenen, bordspelen, redeneren en dergelijke, maar ook schrijven en lezen. In een apart hoofdstuk gaat Vervaet in op het verschijnsel (ontwikkelings)dyslexie. Het bestuur van de Stichting Dyslexie Fonds (SDF; www.dyslexie.nl) heeft kennis genomen van de delen over schrijven, lezen en dyslexie. Het is daar dermate positief over, dat het een schenking heeft gedaan om extra aandacht te geven aan het verschijnen van ‘Naar school’.

Uitgeverij Ambo, de SDF en Ewald Vervaet hebben gekozen voor een studiemiddag over leren schrijven, leren lezen en het ontstaan van dyslexie: ‘Schrijven, lezen en dyslexie’. In het hoofdstuk over (ontwikkelings)dyslexie werkt Vervaet namelijk de stelling uit dat het kind tegenwoordig te vroeg stelselmatig met het geschreven woord wordt geconfronteerd, al in groep 2 (en soms ook in groep 1). Het is zijn ervaring dat de leerkrachten daar zelf weinig gelukkig mee zijn en dat vooral de inspectie daartoe stimuleert. Uit zijn onderzoek, dat ten grondslag ligt aan ‘Naar school’, komt duidelijk naar voren dat het kind neurologisch en psychologisch gemiddeld pas vanaf 6,5 jaar voldoende is toegerust voor schrijven en lezen. Het is dus beter pas vanaf groep 3 stelselmatig met schrijven en lezen te beginnen en niet al (een beetje) in groep 2 en al helemaal niet in groep 1.

Programma

De studiemiddag werd gehouden op vrijdag 8 juni in de Singelkerk aan Singel 452 te Amsterdam. De toegang was gratis.

13u00 Ontvangst, met koffie/thee
13u00 Ontvangst, met koffie/thee
13u30 Opening door de dagvoorzitter
13u40 Spreker (hoogstwaarschijnlijk een docent(e) schrijven aan een PABO) over schrijven
14u00 Verduidelijkingsvragen aan deze spreker
14u05 Lodewijk van Noort van de Stichting Lezen & Schrijven (www.lezenenschrijven.nll) over lezen
14u25 Verduidelijkingsvragen aan deze spreker
14u30 Pauze
15u00 Irene van Besnard – van Baaren van de SDF over dyslexie
15u20 Verduidelijkingsvragen aan Van Besnard
15u25 Vanuit ‘Naar school’ reageer ik kort op de drie voordrachten
15u40 Gedachtewisseling publiek – sprekers
16u30 Borrel, aangeboden door uitgeverij Ambo

Voor meer informatie over de studiemiddag kunt u mailen naar: info@stichtinghistos.nl

————————————————————————————–

Laatste bewerking van deze webpagina: 23 juni 2017.