gedachtewisseling 10_vdlv_van der leij aan de wsk_20 januari 2021_13

Van der Leij aan de WSK, 20 januari 2021

Gehele Kerngroep WSK,

in mijn brief aan u d.d. 10-11-2020 heb ik geschreven,
naar aanleiding van het uitblijven van correctie uwerzijds op de flagrante onzin van uw woordvoerder de heer Vervaet, dat ik verdere gedachtenwisseling zinloos achtte en dat ik die op basis van die constatering dan ook als ten einde beschouwde. Nu valt u mij weer lastig met het volgende .excrement van dr. Prietpraet. Ik verzoek u dat in het vervolg na te laten, ik heb waarlijk wel wat beters te doen in het belang van verbetering van de kwaliteiten van onderwijs en de bestrijding van kansenongelijkheid en de ondersteuning van politici, bewindslieden en praktijkveld in de realisering daarvan.

prof. dr. A. van der Leij
HGL VU (1984-1999) en UvA (1999-2011)

= = = = = 

Kanttekening van de kerngroep van de WSK hierbij, 1 februari 2021
Men kan erover twisten of de WSK Van der Leij na 10 november nog wel of niet meer had moeten aanschrijven, maar hierom is dat wel gebeurd:
   Van der Leij heeft de Tweede Kamer geadviseerd zo veel mogelijk of zelfs uitsluitend op Directe Instructie in te zetten. Vervaet heeft vervolgens een studie gemaakt van Directe Instructie. Het leek ons niet correct om de Tweede Kamer en mevrouw Bosman en mevrouw Eskes, de twee andere genodigden van het Rondetafelgesprek van 23 september, die Directe Instructie hadden aanbevolen, wél op 20 januari 2021 op de hoogte te stellen van onze kritiek op Directe Instructie en hem niet. 

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 1 februari 2021