gedachtewisseling 10_vdlv_vervaet aan van der leij_22 januari 2021_20

Vervaet aan Van der Leij, 22 januari 2021

Geachte heer Van der Leij,
Waarde collega,

Ik heb niet gelogen. Er valt niets te herroepen. Het is de volle waarheid: Directe Instructie en Bouw! hebben geen feitelijke basis en wel een schijnfeitelijke.
    U kiest ervoor om in uw ontkenning van die waarheid en dus in de vicieuze cirkel te blijven zitten. Dat is jammer, maar ik kan me niet voorstellen dat de politiek, beleidsmakers, scholen en leerkrachten hier niet vroeg of laat een consekwentie aan zullen verbinden.

Van mens tot mens sta ik volledig aan uw zijde en voel ik met u mee, want het onder ogen zien van genoemde waarheid is niet eenvoudig. Dat begrijp ik heel goed en dat schrijf ik zonder een gevoel van triomf. In dat opzicht gun ik u uw alternatieve waarheid.
    Echter, als ik moet kiezen tussen solidariteit met leerlingen en leerkrachten die met onhoudbare zaken als DI en Bouw! moeten werken aan de ene kant en solidariteit met u en anderen die trouw blijven aan onhoudbare zaken aan de andere kant, dan kan ik op menselijk vlak niet kiezen – want dan is iedereen me even dierbaar, ook u. Op wetenschappelijk vlak kan ik echter wel kiezen en dan kies ik voor die leerlingen en leerkrachten: dat het werken met onhoudbare zaken hen bespaard moge blijven.

Ik begrijp dat u de kerngroep van de WSK niet op de hoogte wilt stellen van wel of geen bericht over het openbaarmaken van uw brieven en het commentaar van de WSK. Ik zie wel wat de kerngroep daar morgen over zal beslissen. En u weet alvast waar u dat commentaar kunt vinden.

U bent altijd welkom om contact op te nemen met mij en/of de kerngroep van de WSK, maar van mij persoonlijk zult u geen e-brieven meer ontvangen.

Ik wens u oprecht het allerbeste toe: het ga u goed!
    Met vriendelijke groeten,

dr. Ewald Vervaet

cc: Kamerleden met basisonderwijs in portefeuille, oud-Kamerlid M. Rog, Vernooy, Stichting Histos

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 29 januari 2021