gedachtewisseling 10_vdlv_wsk aan van der leij_18 november 2020_8a

WSK aan Van der Leij, 18 november 2020

Geachte heer Van der Leij,

Dank voor uw schrijven van 10 november jongstleden.

Wij staan volledig achter de reactie van dr. E. Vervaet op deze brief. We zijn benieuwd naar de verdere inhoudelijke uitwisseling tussen u beiden.

Ter informatie
In het kader van het onderzoek dat de Tweede Kamer wil houden naar oorzaken van en oplossingen voor geconstateerde laaggeletterdheid in het onderwijs heeft de WSK een aantal voorstellen gedaan. Eén van onze voorstellen betreft het vergelijken van prestaties en motivatie na leesonderwijs volgens de methode van Van der Leij en Vernooij, tegenover leesonderwijs volgens de methode van Vervaet.

Als u alsnog reageert, waarderen wij dat zeer. Zo niet, dan zullen we begin volgend jaar een samenvatting van de hele correspondentie opstellen en verspreiden.

Met vriendelijke groeten,

de kerngroep van de WSK

cc: Commissie OCW van de Tweede Kamer, Stichting Histos, dr. C. Vernooy

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 29 januari 2021