gedachtewisseling 10_vdl&v_wsk aan van der leij_6 november 2020_5a

WSK aan Van der Leij, 6 november 2020

begeleidende e-brief:

Geachte heer Van der Leij,

In de bijlagen onze brief en die van dr. E. Vervaet als reacties op uw brief van 2 november jongstleden. Samengevat:

* Wat in uw ogen feiten over Bouw! zijn, zijn goeddeels (of allemaal) geen feiten maar artefacten.
* Het is géén feit dat er consensus is over directe instructie als beste leesdidactiek.
* Het is wél een feit dat een leesrijp kind ontdekkend kan leren lezen.

Met vriendelijke groeten,

de kerngroep van de WSK

cc: Kamercommissie van OCW, Stichting Histos, dr. C. Vernooy

= = = = = 

eigenlijke brief:

Geachte heer Van der Leij,

Dank voor uw brief van 2 november jongstleden. Deze weerlegt volgens ons niets van Vervaets beweringen in zijn brief van 16 oktober jongstleden aan u. Wij zullen daarom geen afstand nemen van zijn bevindingen.

De vraag of dr. E. Vervaet een wetenschapper is of niet, kan om twee redenen geen punt van discussie zijn:
* Hij is doctor in de sociale wetenschappen.
* Zijn werkwijze is wetenschappelijk van aard. Dat wil zeggen, hij werpt vermoedens op voor opmerkelijke psychologische verschijnselen – zoals op leesgebied dat aan het onmiddellijke lezen van het woord MOP als ‘Mop’ de volgende reacties voorafgaan: louter hakken (‘M, o, p’), hakken-en-gissen (‘M, o, p; pot’) en hakken-en-plakken (‘M, o, p; mop’) – en hij toont de empirisch-feitelijke houdbaarheid van dat vermoeden aan met nieuwe feiten (zie zijn publicaties op leesgebied). Mocht u de wetenschappelijkheid van deze werkwijze en/of bevindingen willen betwisten, dan zien we daar van uw kant graag de feiten van tegemoet.
      Wij betwisten niet de zorgvuldigheid waarmee u Bouw! gestalte heeft gegeven, maar voor ons is duidelijk dat uw en zijn/onze zienswijzen op lezen en leesonderwijs haaks op elkaar staan.

Met vriendelijke groeten,

de kerngroep van de WSK

cc: Kamercommissie van OCW, Stichting Histos, dr. C. Vernooy

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 29 januari 2021