gedachtewisseling 12_bosman_kirschner over vervaet_8 januari 2021_5

Kirschner over Vervaet, 8 januari 2021

In groot contrast met Kirschners niet-reageren staat zijn reactie van 8 januari 2021 op een twitter van een schooldirecteur die met DI werkt: ‘Paul A. Kirschner vindt dit leuk’. 

Iemand attendeerde Vervaet op Eva Naaijkens’ twitter. Daarop heeft hij haar laten weten hoe het gesprek volgens hem in elkaar had gestoken, waarop zij deze en andere twitters over dat telefoongesprek onmiddellijk heeft verwijderd…
   Volgens Vervaet is het volgende gebeurd – met zijn verontschuldigingen voor deze ware, maar onnozele informatie die de hele gedachtewisseling rond DI (en vooral het zwijgen (ook de herinneringsbrief van 22 maart bleef zonder reactie) na een inhoudelijke reactie als in Vervaet DI-stuk van 29 december 2020) echter wel in een vreemd en weinig wetenschappelijk daglicht plaatst:
   Bij de voorbereiding van het WSK-stuk over DI kwam hij Naaijkens’ school tegen. Omdat de doorklik naar haar school niet werkte, belde hij om te informeren. Het bleek dat de informatie over DI was verwijderd en ook niet meer bekend was. Naaijkens voegde aan de informatie in Schmeiers DI-stuk toe dat haar school alleen DI doet nadat is vastgesteld dat het kind ergens aan toe is. Volgens Vervaet is rijpheid of niet de hoofdzaak en is er bij een rijp kind geen bezwaar tegen DI, al is ontdekkend leren dan volgens hem beter.
   Over kleuteronderwijs en DI stelde Vervaet dat hij overal pogingen ziet om het kleuteronderwijs op DI-leest te schoeien en dat die pogingen het kleuteronderwijs kapot zouden maken naarmate die pogingen zouden lukken én voor zover men niet eerst naar de rijpheid van het kind zouden kijken.  
   Wat Kirschner betreft:
* Waarom reageert hij niet op een inhoudelijk stuk over DI?
* Waarom meldt hij iets leuk te vinden, zonder woord en weerwoord toe te passen? 

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 7 april 2021