gedachtewisseling 12_wsk aan bosman en kirscher_22 maart 2021_4

De WSK aan Bosman en Kirschner, 22 maart 2021

betreft: bevordering van leesvaardigheid met Directe Instructie (DI)

22 maart 2021

Geachte mevrouw Bosman en meneer Kirschner,

Op 20 januari jongstleden hebben we mevrouw Bosman het door ons met feiten onderbouwde standpunt over DI toegestuurd met het verzoek daarop te reageren. Op 1 februari heeft u samen gereageerd op ons schrijven over DI aan de Tweede Kamer van 20 januari, waar wij van onze kant op 8 februari van hebben aangetoond dat wat u als een weerlegging beschouwde, in feite volledig overeind blijft staan.
   We zijn benieuwd naar uw reacties op ons schrijven van 8 februari, maar hebben van u helaas nog niets ontvangen. Wilt u ons binnen twee weken laten weten of u nog gaat reageren?

Bij voorbaat dank.
   Met vriendelijke groeten,

de kerngroep van de WSK 

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 7 april 2021