gedachtewisseling 13 bergsen en anderen_5

Kirschner aan Sarah Bergsen, Anna Bosman, Erik Meester, redactie ScienceGuide, kerngroep WSK, Stichting Histos, 27 augustus 2021

Beste mensen,

Bij dezen verzoek ik u de email die u zonet van de heer Vervaet aan mij hebben gekregen te vernietigen c.q. verwijderen van uw email/computer. Hij heeft, zonder toestemming aan mij te hebben gevraagd of van mij te hebben gekregen, een persoonlijke correspondentie tussen hem een mij aan u geopenbaard. Hierdoor heeft hij de normale regels en afspraken van fatsoen en privacy die weldenkende mensen horen te hanteren geschonden en heeft hij inbreuk gedaan op mijn privacy.

Ik neem aan dat u allen wel dusdanig fatsoenlijk zijn om mijn wens te honoreren.

Met vriendelijke groet,

paul

cc: Ewald Vervaet

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 16 december 2021