Gedachtewisseling 6 Van Oers 28 december 2019_5

Van Oers, 28 december 2019

Geachte heer Vervaet,

U stelt terecht vast dat ik niet meer gereageerd heb op uw brief van 10 oktober j.l.
   Daar had ik een reden voor. Ik zag aankomen dat de “discussie” een heilloze heen-en-weer zending van reacties zou worden. Uw argumenten waren niet steekhoudend en te veel gedreven door uw vooringenomenheid. Dat blijkt overigens ook weer uit uw weergave van onze gedachtenwisseling bij de huidige mail. U kunt mij nergens betrappen op een ontkenning van het belang om aan te sluiten bij het actuele ontwikkelingsniveau. Dat zegt u wel. U verdraait dus mijn argument en toont dus ook weinig begrip voor de achterliggende theoretische visie. Mijn punt in (bijv.) het Trouw-artikel is dat dat ontwikkelingsniveau zelf een gevolg is van een stimulerende interactie. DAAROM moeten we er niet op wachten, maar juist de ontwikkeling stimuleren. Uit voorzorg zeg ik er maar bij: dat is NIET aan de wortels trekken om ze sneller te laten groeien. ik ben benieuwd of u uw weergave van onze “ discussie” corrigeert.
   Enfin, ik zag weinig heil in een voortzetting van die discussie. omdat ik u toch recht wil doen, geef ik u bij dezen toch maar deze toelichting. 

Hartelijke groeten en een goed 2020,

Bert

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 31 december 2019