gedachtewisseling 9 marcel schmeier_28 oktober_2

Schmeier, 28 oktober 2018

Vervaet, 15 januari 2021

Ik heb ‘Ontdekkend Leren Lezen’ (OLL) geschreven. Ik begrijp wel wat hij met ‘natuurlijk leren lezen’ bedoelt, maar ik gebruik die term liever niet omdat ‘natuurlijk’ bij mij althans associaties oproept als ‘onbedorven’ en ‘vrij van menselijk ingrijpen’. Dat laatste is in OLL in zoverre het geval dat OLL niet een niet-leesrijp kind tot lezen probeert te krijgen. Maar het is in zoverre niet het geval dat de leerkracht de ontwikkeling van het lezen van elk van zijn leerlingen volgt en
* Klank- en vormspel aanbiedt aan elk kind dat klank- en vormrijp is,
* Zo ontdek ik het lezen!, deel 1 aanbiedt aan elk kind dat leesrijp is,
* de verschillende regelgeleide spellingkwesties aanbiedt aan elk kind dat er rijp voor is.
   Bovendien is er steeds voorwaardenscheppend onderwijs. Bijvoorbeeld, omdat letters vormen hebben en voor klanken staan, krijgt een kind dat klank- en vormrijp is in Klank- en vormspel voorwaardenscheppend onderwijs voor zijn leesonderricht zodra het leesrijp is bevonden.
   OLL is volledig gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. OLL is nog maar sedert 12 november 2018 volledig beschikbaar en er zijn scholen die er mee werken – tot tevredenheid van de leerkrachten en die scholen, tot tevredenheid van de leerlingen (want niemand moet op zijn tenen lopen en alsmaar laten zien wat hij níét kan) en tot tevredenheid van hun ouders.
   Vanwege die wetenschappelijke basis en die grote tevredenheid kan OLL geen dwaalweg zijn. Ik zou Schmeiers bezwaren tegen of kanttekeningen bij OLL graag willen zien. In zijn boeken besteedt hij aandacht aan wetenschappelijk onderzoek – het lijkt me dat hij die discussie aan moet kunnen gaan.
   Vooralsnog is OLL een ‘bewezen effectieve leesdidactiek’.
   Zie verder de punten 5 (eerste concept voor artikel over DI) en 6 (tweede concept voor artikel over DI).

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 15 januari 2021