gedachtewisselingen 4 basisschoolmanagement a2

Vervaet, 17 december 2017

Op 17 december stuurt Vervaet zijn concept-artikel toe aan de redactie van Basisschoolmanagement

Geachte [naam van de redactiesecretaresse],

In de bijlage mijn artikel voor Basisschoolmanagement. Het telt 1.633 woorden – iets meer dus dan de gebruikelijke 1.500 maar fors minder dan de 2.000 voor meer diepgravende artikelen.
   Het huidige concept is opgemaakt op de manier waarop ik dat zelf gewoonlijk doe. Ik zal het u hierna opnieuw toesturen, maar dan plat.

Met vriendelijke groeten,

Ewald Vervaet 

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 6 februari 2020