gedachtewisselingen 4 basisschoolmanagement b2

Vervaet, 26 januari 2018

Ewald Vervaet reageert op de afwijzing van diezelfde dag

Beste Jacques,

Dank je voor je reactie en voor de openhartigheid daarin.
   Ik hield hier al vanaf het begin rekening mee toen ik de naam van Kees Vernooy zag op één van de webpagina’s van Basisschoolmanagement, weliswaar als auteur maar toch…
   Tja, jammer, maar op deze manier maakt de meerderheid van het viertal van de redactie (ik begrijp drs. J.A. Verboon, José Vervoort, drs. Chris Zwart) de pretentie van een ‘onafhankelijk tijdschrift’ te zijn in mijn ogen niet waar. Men is door-en-door afhankelijk, men zit kennelijk in de belangenverdediging en men wenst de discussie in de kiem te smoren door artikelen te weigeren in plaats van te plaatsen en gelegenheid tot weerwoord te geven.
   De meerderheid van de redactie zou de ogen ook kunnen openen voor de ellende die mensen als Vermooy aanrichten en die zij kennelijk willen laten voortbestaan. Ik wijs slechts op het zwartboek ‘Kleuters in de knel!’. Dat zwartboek heeft aan actualiteitswaarde helaas nog onvoldoende verloren al is het tij aan het keren; zie het regeerakkoord (brief van de WSK over het regeerakkoord).
   Op de vragen die je formuleert vanuit de meerderheid van de redactie, was ik graag ingegaan – al meteen in het artikel (als men mij daarom had verzocht) en anders in een reactie op een reactie.

Wees gerust, ik ervaar dit niet als overlast. Maar ik krijg wel een vreemd gevoel bij je veronderstelling dat ik wel gewend ben om met tegenwind om te gaan. In zekere zin heb ik eelt op mijn ziel maar echt wennen doet het nooit. Zie bijvoorbeeld stichtinghistos.nl/gedachtewisselingen. Wil de meerderheid van de redactie bij dat drietal [op dat ogenblik stonden de gedachtewisselingen 1-3 op die webpagina] horen?

Met vriendelijke groeten,

Ewald

cc: bestuur van Stichting Histos
bcc: kerngroep WSK  

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 6 februari 2020