gedachtewisselingen 4 basisschoolmanagement c1

Redactielid van Basisschoolmanagement, 6 februari 2018

Op 6 februari 2018 reageert een redactielid van Basisschoolmanagement op de brief van de WSK van 3 februari, die op 5 februari door Erica Ritzema was verstuurd; dit redactielid is een andere persoon dan het redactielid van de punten A1, B1 en D

Geachte mevrouw Ritzema,

Op 5 februari zond u onze eindredacteur [naam van de redactiesecretaresse en eindredactrice] een email met een bijlage waarin een brief van de kerngroep van de W.S.K. als reactie op onze afwijzing van het artikel van uw kernlid dr. Ewald Vervaet. Hieronder leest u onze reactie op uw mail plus brief.

De redactie van Basisschoolmanagement heeft geen behoefte aan herhaling van het type discussies zoals die eerder in de publiciteit over de methode Vervaet hebben plaats gevonden. Diens concept-artikel en het bijgevoegde schrijven rakelen een dergelijke discussie tussen (u spreekt over) ‘kampen’ weer op. Opponenten zouden wellicht vervolgens ook weer aan de beurt willen komen, enzovoorts.
   Het gaat hier om een kennelijk oude, tot nu toe vruchteloze discussie, waaraan wij niet opnieuw een podium willen bieden.

Met vriendelijke groet,
namens de redactie van Basisschoolmanagement,
[naam van een redactielid] 

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 6 februari 2020