gedachtewisselingen 4 basisschoolmanagement d

Ewald Vervaet, 9 maart 2018

Op 26 februari 2018 belt Ewald met het redactielid van de punten A1 en B1 om te informeren of hij en/of Histos en/of de WSK nog een reactie krijgen op 26 januari (Vervaet), 29 januari (Histos) en 15 februari (WSK). Volgens het redactielid willen twee andere redacteuren er nog eens over praten op de eerstvolgende vergadering, die vóór half maart is.
   Op 9 maart 2018 laat dit redactielid Vervaet telefonisch weten dat de redactie bij haar standpunt blijft en niet over zal gaan tot plaatsing.
   Op diezelfde dag schrijft Vervaet een brief aan de redactie van Basisschoolmanagement

Geachte,

[Naam van het redactielid] liet me zojuist telefonisch weten dat het artikel waartoe ik door de redactie was uitgenodigd, definitief niet geplaatst zal worden in uw blad. Onjuist en jammer, maar het is niet anders.
    Mocht u mij een schriftelijke reactie willen geven op mijn schrijven van 26 januari, Histos op haar schrijven van 29 januari en de WSK op zijn schrijven van 15 februari, dan zouden Histos, de WSK en ikzelf dat zeer waarderen. Vooral de brief van de WSK van 15 februari raakt wat mij betreft aan de kern van de kwestie: óf mijn artikel óf uw afwijzing berust op feiten dan wel op ficties/ideologie/wensdenken – wie van de twee berust op wat?
   Op persoonlijke titel nodig ik u alle vier uit om de inspiratiedag ‘Kleuter op eigen kracht’ van zaterdag 17 maart aanstaande bij te wonen. Ziet u verder WSK-bijeenkomst van 17 maart 2018.
   Wellicht tot dan of tot een andere keer!

Met vriendelijke groeten,

Ewald Vervaet

cc: [naam van het redactielid, met wie Vervaet eerder op die dag heeft gesproken], WSK, Stichting Histos

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 6 februari 2020