reacties op ‘Staat van het onderwijs’ (11 april 2018)

Reacties op Staat van het onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 11 april 2018)

Op 11 april 2018 publiceerde de Inspectie van het Onderwijs haar jaarlijkse Staat van het onderwijs. Naast het gebruikelijke overzicht over het vorige jaar bevatte haar Staat deze keer ook een overzicht over de afgelopen 20 jaar. Kern van dat grote overzicht is dat het onderwijsnivo gestaag daalt, vooral in de kernvakken lezen, schrijven en rekenen.
   De onderwijsinspectie schrijft geen verklaring te hebben voor die gestage daling. Dr. Ewald Vervaet heeft die wel:

  • leerlingen krijgen stelselmatig leerstof aangeboden waar ze niet rijp voor zijn;
  • leerlingen worden stelselmatig verkeerd getoetst, namelijk met Cito- en andere tests.

Vervaet heeft zijn verklaring in verschillende media uiteengezet of toegelicht:
* Reformatorisch Dagblad, 24 april 2018: ‘Stem lesstof af op ontwikkelingsfase van kind’.
* Noordhollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, IJmuider Courant, De Gooi- en Eemlander, 24 april 2018: ‘Kind leert te vroeg lezen’.
* NRC-Handelsblad (blog van Maarten Huygen), 25 april 2018: ‘Kinderen moeten veel te jong aan lezen beginnen’.
* EditieNL (RTL-4), 26 april 2018: ‘Lezen: begin niet te vroeg’.
* Nederlands Dagblad, 27 april 2018: ‘Stop de opjaag- en testcultuur in het onderwijs’.
* Dagblad van het Noorden, 30 april 2018: ‘Basisonderwijs: te vroeg aanbod, onjuist getoetst’.
* Wij-leren, 1 mei 2018: ‘Stem lesstof af op ontwikkelingsfase van kind’.
* Leeuwarder Courant, 3 mei 2018: ‘Andere toets van schoolkind nodig’.
* BN De Stem, 9 mei 2018: ‘Pas lesstof aan op niveau leerling en toets correct’.
* Reformatorisch Dagblad, 15 juni 2018: ‘Leesonderzoekers verzaken plicht’ en ‘Leesonderwijs’, waarin Vervaet reageert op ‘Onderzoekers wijzen op belang vroeg leesonderwijs’ van Tom Bakker en Jobien van de Broek-van Nieuw Amerongen van 26 mei 2018. 

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 3 augustus 2020