Agenda

Agenda van Stichting Histos

Via info@stichtinghistos.nl kunt u Stichting Histos uitnodigen voor een lezing, gastles, cursus en dergelijke. Het onderwerp kan in overleg afgestemd worden op uw vraag of behoefte. In de eerste plaats zijn dat onderwerpen op het gebied van de psychologische ontwikkeling van het kind; zie hieronder. In de tweede plaats kunnen dat ook onderwerpen zijn op het gebied van wetenschapsleer en wetenschapsgeschiedenis (zie Struktuur en genese).

Activiteiten die binnen de doelstelling van Stichting Histos vallen, graag aanmelden op info@stichtinghistos.nl.

—————————————————————————————

Nog van de agenda van 2016:

Woensdag 20 april
ReeHorst, Bennekomseweg 24 te Ede (600 meter vanaf het NS-station), 14u30 – 18u00:
Congres ‘We willen gewoon weer goed (lees)les kunnen geven!’
sprekers: basisschoolleerkrachten, een schooldirecteur, een ontwikkelingspsycholoog en een kamerlid

Uitgeverij Gelling presenteert in samenwerking met Stichting Histos de keerdruk Basisonderwijs zonder basis en Basisonderwijs met basis (ISBN 978-90-78440-81-9) van Ewald Vervaet. (Klik hier voor het inkijkexemplaar)

Programma
14u00 – 14u30 Inloop en koffie/thee.
14u30 – 14u35 Welkom en opening door Sipke Gelling en Ewald Vervaet.

14u35 – 14u55 Een lid van de kerngroep van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs schetst de meest knellende punten in het basisonderwijs.
14u55 – 15u20 Ewald Vervaet schetst hoe vroegtijdig aanbieden van leerstof en meerkeuzetests in het onderwijs zijn binnengeslopen, waarom ze moeten verdwijnen en hoe leesrijpheid al in het huidige bestel weer centraal gesteld kan worden.
15u20 – 15u40 Esther Meima, leerkracht van groep 1/2, vertelt hoe het leesonderwijs op haar school weer in de lift zit door leesrijpheid van het kind centraal te stellen.
15u40 – 16u00 Annelies Lettink, leesspecialist, vertelt hoe het leesonderwijs op haar school weer in de lift zit door leesrijpheid van het kind centraal te stellen.

16u00 – 16u45 Pauze. Er is gelegenheid om:
* het boek door Vervaet te laten signeren
* te spreken met Esther Meima, Annelies Lettink en drie andere leerkrachten van scholen die leesrijpheid van elk kind weer centraal stellen (Marianne Delandell, Maja de Vries en Bianca Offereins)
* kennis te maken met de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs (bixweb.eu/WSK-kleuteronderwijs)

16u45 – 17u05 Germa van Dijk, leerkracht van groep 3/4, laat zien hoe bij kleuters voorbereidend lezen mogelijk is zonder letters, maar met klanken en vormen.
17u05 – 17u25 Marion Setz, locatieleider van één van de scholen waar Alex Otten directeur van is: ‘Vertrouwen als basis voor een succesvolle school’; zie ook De Monitor van 21 februari 2016 (www.npo.nl/de-monitor/21-02-2016/KN_1676827), 24:21-25:38.
17u25 – 17u55 Aanbieding van het boek aan Michel Rog, kamerlid CDA en indiener van de moties over de kleutertoetsen van het Cito (www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2013Z20889&did=2013D43132) en over kleuteronderwijs voor kleuters (www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z05026&did=2016D10290). Hij geeft een reactie op het boek.

17u55 – 18u00 Afsluiting door Ewald Vervaet en Sipke Gelling.

De inhoud van het boek (Klik hier voor het inkijkexemplaar)
De twee hoofdstellingen van Basisonderwijs zonder basis zijn:
* Het overheidsbeleid ontkent of negeert de psychologische ontwikkeling van het kind. Dit berust vanaf 1929 op de ontwikkelbaarheidsgedachte en vanaf 1972 op de zone van de naaste ontwikkeling. Tevens werd Piagets theorie vertekend en verworpen.
* Het overheidsbeleid bevordert tests. Daar komt slechts uit hoeveel procent een kind afwijkt van een gemiddeld. Dat berust op een onhoudbare kijk op de meetfouttheorie van de natuurwetenschappen. Hiertegenover staan proeven die bepalen of een kind ergens aan toe is of met een steekproef uit de stof in hoeverre een rijp kind heeft geleerd.
In Basisonderwijs met basis wordt op fasen en proeven gebaseerd onderwijs geschetst: een kind krijgt alleen ergens les in als het er rijp voor is; vorderingen worden bepaald met representatieve steekproeven uit de te leren stof.

Prijs congres: € 39,50, over te maken op NL06RABO01399.74148 t.n.v. Stichting Histos te Amsterdam, o.v.v. ‘congres 20 april’; bij de prijs is een exemplaar van het boek inbegrepen.
Boek bestellen, los van het congres: info@gelling.nl; kosten: € 29,50 (tot en met 20 mei 2016) – € 34,50 (vanaf 21 mei 2016).
Informatie en opgave: info@stichtinghistos.nl, 020 – 681.2529.

Woensdag 7 september
Den Haag, Tweede Kamer, 14u00 – 18u00:
Rondetafelgesprek over de toekomst van het kleuteronderwijs

De Kamercommissie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur houdt een rondetafelgesprek over de toekomst van het kleuteronderwijs.
Zie verder de convocatie van de Tweede Kamer en de bijdrage van dr. Ewald Vervaet (Stichting Histos, WSK).

Aan het rondetafelgesprek zijn voorafgegaan:
* de aanbieding van het zwartboek Kleuters in de knel! op 9 april 2013; zie zwartboek ‘Kleuters in de knel!’;
* de Kamermotie over kleutertoetsen met meerkeuzevragen, die op 5 november 2013 is aangenomen; zie Kamermotie van 5 november 2013;
* de Kamermotie over het inrichten van het kleuteronderwijs naar de ideeën van de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs, die op 15 maart 2016 is aangenomen; zie Kamermotie van 15 maart 2016.

Informatie: Rondetafelgesprek kleuteronderwijs

= = = = =

De agenda voor 2017 luidt:

Maandag 16 januari
Emmer-Compascuum (De Dreef, Kanaal A NZ 102), 18u30 – 21u00:
Terugkombijeenkomst bij de cursus Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Hoe gaan de schrijfproef en de leesproef? Wat zijn de ervaringen met leesrijpe kinderen in groep 2, die ontdekkend aan het leren lezen zijn? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
Hoe staan de directie, het schoolbestuur, de leerkrachten van de bovenbouw, de ouders en andere geïnteresseerden tegenover de schrijf- en leesproef en tegenover ontdekkend leren lezen?

Prijs: € 0 voor de cursisten van de cursus die onlangs op deze lokatie is gegeven; € 50 (excl. BTW) voor alle overige deelnemers.
Informatie en opgave: ontdekkendlerenlezen@gelling.nl, 0180 – 319.298 of 06 – 5131.4903.

Dinsdag 17 januari
Barchem (Barchschole, Beukenlaan 24), 15u15 – 17u45:
Terugkombijeenkomst bij de cursus Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Hoe gaan de schrijfproef en de leesproef? Wat zijn de ervaringen met leesrijpe kinderen in groep 2, die ontdekkend aan het leren lezen zijn? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
Hoe staan de directie, het schoolbestuur, de leerkrachten van de bovenbouw, de ouders en andere geïnteresseerden tegenover de schrijf- en leesproef en tegenover ontdekkend leren lezen?

Prijs: € 0 voor de cursisten van de cursus die onlangs op deze lokatie is gegeven; € 50 (excl. BTW) voor alle overige deelnemers.
Informatie en opgave: ontdekkendlerenlezen@gelling.nl, 0180 – 319.298 of 06 – 5131.4903.

Woensdag 18 januari
Maastricht (Anne Frankschool, De Beente 15), 13u30 – 16u00:
Terugkombijeenkomst bij de cursus Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Hoe gaan de schrijfproef en de leesproef? Wat zijn de ervaringen met leesrijpe kinderen in groep 2, die ontdekkend aan het leren lezen zijn? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
Hoe staan de directie, het schoolbestuur, de leerkrachten van de bovenbouw, de ouders en andere geïnteresseerden tegenover de schrijf- en leesproef en tegenover ontdekkend leren lezen?

Prijs: € 0 voor de cursisten van de cursus die onlangs op deze lokatie is gegeven; € 50 (excl. BTW) voor alle overige deelnemers.
Informatie en opgave: ontdekkendlerenlezen@gelling.nl, 0180 – 319.298 of 06 – 5131.4903.

Donderdag 19 januari
Venlo, Pabo, 10u45 – 12u15:
Lerende kinderen
spreker: dr. Ewald Vervaet

De psychologische ontwikkeling in de onderbouw wordt uiteengezet.

Maandag 23 januari
Zwolle (Speelwerk, Bachlaan 152), 19u00 – 21u30:
Terugkombijeenkomst bij de cursus Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Hoe gaan de schrijfproef en de leesproef? Wat zijn de ervaringen met leesrijpe kinderen in groep 2, die ontdekkend aan het leren lezen zijn? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
Hoe staan de directie, het schoolbestuur, de leerkrachten van de bovenbouw, de ouders en andere geïnteresseerden tegenover de schrijf- en leesproef en tegenover ontdekkend leren lezen?

Prijs: € 0 voor de cursisten van de cursus die onlangs op deze lokatie is gegeven; € 50 (excl. BTW) voor alle overige deelnemers.
Informatie en opgave: ontdekkendlerenlezen@gelling.nl, 0180 – 319.298 of 06 – 5131.4903.

Dinsdag 24 januari
Zwolle (Speelwerk, Bachlaan 152), 19u00 – 21u30:
Terugkombijeenkomst bij de cursus Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Hoe gaan de schrijfproef en de leesproef? Wat zijn de ervaringen met leesrijpe kinderen in groep 2, die ontdekkend aan het leren lezen zijn? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
Hoe staan de directie, het schoolbestuur, de leerkrachten van de bovenbouw, de ouders en andere geïnteresseerden tegenover de schrijf- en leesproef en tegenover ontdekkend leren lezen?

Prijs: € 0 voor de cursisten van de cursus die onlangs op deze lokatie is gegeven; € 50 (excl. BTW) voor alle overige deelnemers.
Informatie en opgave: ontdekkendlerenlezen@gelling.nl, 0180 – 319.298 of 06 – 5131.4903.

Donderdag 26 januari
Leiderdorp (School Kastanjelaan, Kastanjelaan 6), 19u00 – 21u30:
Terugkombijeenkomst bij de cursus Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Hoe gaan de schrijfproef en de leesproef? Wat zijn de ervaringen met leesrijpe kinderen in groep 2, die ontdekkend aan het leren lezen zijn? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
Hoe staan de directie, het schoolbestuur, de leerkrachten van de bovenbouw, de ouders en andere geïnteresseerden tegenover de schrijf- en leesproef en tegenover ontdekkend leren lezen?

Prijs: € 0 voor de cursisten van de cursus die onlangs op deze lokatie is gegeven; € 50 (excl. BTW) voor alle overige deelnemers.
Informatie en opgave: ontdekkendlerenlezen@gelling.nl, 0180 – 319.298 of 06 – 5131.4903.

Maandagen 30 januari, 6, 20 februari; terugkombijeenkomst op nog af te spreken datum
Apeldoorn, 18u30 – 21u30:
Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Veel kleuterleerkrachten worden geacht letterkennis bij te brengen. Bij kleuters beklijft dit niet, maar als een kind aan lezen toe is, kent het in 40 uur alle letters (minus Q, X en Y) en kan het lezen. Bovendien kan de kleuter zich optimaal voorbereiden op het leren lezen door klank- en vormspelen te doen. Een letterteken staat immers voor een klank en heeft een vorm. De cursus draait om twee proeven waarmee leesrijpheid wordt bepaald. In de schrijfproef schrijft het kind woorden en letters die het zegt te kunnen schrijven. Bijvoorbeeld, Sonja schrijft SONJA, PAPA en MAMA. In de leesproef wordt nagegaan of ze nieuwe klankzuivere woorden, die met háár letters worden gevormd en geschreven, kan lezen. Bij Sonja zijn toetswoorden bijvoorbeeld JAS, MOP en POMP. Als ze JAS leest als ‘J, a, s; jas’ en POMP als ‘P, o, m, p; pomp’ (dus hakt én plakt), is ze toe aan lezen; als ze ‘J, a, s’ en ‘P, o, m, p’ leest (dus louter hakt), niet.
In drie dagdelen van drie uur elk leert u de schrijfproef en de leesproef zelf uit te voeren. U leert dus leesrijpheid vast te stellen. De leesontwikkeling wordt geplaatst binnen de algehele psychologische ontwikkeling in en rond de groepen 1, 2 en 3. In de derde les wordt een datum afgesproken voor een terugkombijeenkomst. Daarop kan men allerlei punten met elkaar en met de docent bespreken: Hoe gaan de proeven? Wat zijn de ervaringen met groepjes kinderen die ontdekkend leren lezen? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
De cursus is tevens een begeleiding bij de klank- en vormspelen van Klank- en vormspel en bij de leeslijn Zo ontdek ik het lezen!.
Lesstof: Ewald Vervaet, Naar school; psychologie van 3 tot 8 jaar (Delft, Elmar), Germa van Dijk en Ewald Vervaet, Klank- en vormspel, handleiding en speelboek voor niet-leesrijpe leerlingen (Rotterdam, Gelling), Ewald Vervaet, Zo ontdek ik het lezen!, handleiding voor leerkrachten en werkboek voor leesrijpe leerlingen (Rotterdam, Gelling) en Ewald Vervaet, Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (Rotterdam, Gelling).

Prijs: € 295 (excl. BTW); € 420 (excl. BTW) als men de handleiding (los: € 45) en het speelboek (los: € 14,50) van Klank- en vormspel, de handleiding (los: € 45) en het werkboek (los: € 9,90) van Zo ontdek ik het lezen! en het boek Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (los: € 34,50) erbij bestelt.

Informatie en opgave: ontdekkendlerenlezen@gelling.nl, 0180 – 319.298 of 06 – 5131.4903.

Donderdagen 2, 9, 16 februari; terugkombijeenkomst op nog af te spreken datum
Elst, 18u30 – 21u30:
Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Veel kleuterleerkrachten worden geacht letterkennis bij te brengen. Bij kleuters beklijft dit niet, maar als een kind aan lezen toe is, kent het in 40 uur alle letters (minus Q, X en Y) en kan het lezen. Bovendien kan de kleuter zich optimaal voorbereiden op het leren lezen door klank- en vormspelen te doen. Een letterteken staat immers voor een klank en heeft een vorm. De cursus draait om twee proeven waarmee leesrijpheid wordt bepaald. In de schrijfproef schrijft het kind woorden en letters die het zegt te kunnen schrijven. Bijvoorbeeld, Sonja schrijft SONJA, PAPA en MAMA. In de leesproef wordt nagegaan of ze nieuwe klankzuivere woorden, die met háár letters worden gevormd en geschreven, kan lezen. Bij Sonja zijn toetswoorden bijvoorbeeld JAS, MOP en POMP. Als ze JAS leest als ‘J, a, s; jas’ en POMP als ‘P, o, m, p; pomp’ (dus hakt én plakt), is ze toe aan lezen; als ze ‘J, a, s’ en ‘P, o, m, p’ leest (dus louter hakt), niet.
In drie dagdelen van drie uur elk leert u de schrijfproef en de leesproef zelf uit te voeren. U leert dus leesrijpheid vast te stellen. De leesontwikkeling wordt geplaatst binnen de algehele psychologische ontwikkeling in en rond de groepen 1, 2 en 3. In de derde les wordt een datum afgesproken voor een terugkombijeenkomst. Daarop kan men allerlei punten met elkaar en met de docent bespreken: Hoe gaan de proeven? Wat zijn de ervaringen met groepjes kinderen die ontdekkend leren lezen? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
De cursus is tevens een begeleiding bij de klank- en vormspelen van Klank- en vormspel en bij de leeslijn Zo ontdek ik het lezen!.
Lesstof: Ewald Vervaet, Naar school; psychologie van 3 tot 8 jaar (Delft, Elmar), Germa van Dijk en Ewald Vervaet, Klank- en vormspel, handleiding en speelboek voor niet-leesrijpe leerlingen (Rotterdam, Gelling), Ewald Vervaet, Zo ontdek ik het lezen!, handleiding voor leerkrachten en werkboek voor leesrijpe leerlingen (Rotterdam, Gelling) en Ewald Vervaet, Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (Rotterdam, Gelling).

Prijs: € 295 (excl. BTW); € 420 (excl. BTW) als men de handleiding (los: € 45) en het speelboek (los: € 14,50) van Klank- en vormspel, de handleiding (los: € 45) en het werkboek (los: € 9,90) van Zo ontdek ik het lezen! en het boek Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (los: € 34,50) erbij bestelt.

Informatie en opgave: ontdekkendlerenlezen@gelling.nl, 0180 – 319.298 of 06 – 5131.4903.

Dinsdagen 14, 21 februari, 7 maart; terugkombijeenkomst op nog af te spreken datum
Leiderdorp, 16u00 – 19u00:
Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Veel kleuterleerkrachten worden geacht letterkennis bij te brengen. Bij kleuters beklijft dit niet, maar als een kind aan lezen toe is, kent het in 40 uur alle letters (minus Q, X en Y) en kan het lezen. Bovendien kan de kleuter zich optimaal voorbereiden op het leren lezen door klank- en vormspelen te doen. Een letterteken staat immers voor een klank en heeft een vorm. De cursus draait om twee proeven waarmee leesrijpheid wordt bepaald. In de schrijfproef schrijft het kind woorden en letters die het zegt te kunnen schrijven. Bijvoorbeeld, Sonja schrijft SONJA, PAPA en MAMA. In de leesproef wordt nagegaan of ze nieuwe klankzuivere woorden, die met háár letters worden gevormd en geschreven, kan lezen. Bij Sonja zijn toetswoorden bijvoorbeeld JAS, MOP en POMP. Als ze JAS leest als ‘J, a, s; jas’ en POMP als ‘P, o, m, p; pomp’ (dus hakt én plakt), is ze toe aan lezen; als ze ‘J, a, s’ en ‘P, o, m, p’ leest (dus louter hakt), niet.
In drie dagdelen van drie uur elk leert u de schrijfproef en de leesproef zelf uit te voeren. U leert dus leesrijpheid vast te stellen. De leesontwikkeling wordt geplaatst binnen de algehele psychologische ontwikkeling in en rond de groepen 1, 2 en 3. In de derde les wordt een datum afgesproken voor een terugkombijeenkomst. Daarop kan men allerlei punten met elkaar en met de docent bespreken: Hoe gaan de proeven? Wat zijn de ervaringen met groepjes kinderen die ontdekkend leren lezen? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
De cursus is tevens een begeleiding bij de klank- en vormspelen van Klank- en vormspel en bij de leeslijn Zo ontdek ik het lezen!.
Lesstof: Ewald Vervaet, Naar school; psychologie van 3 tot 8 jaar (Delft, Elmar), Germa van Dijk en Ewald Vervaet, Klank- en vormspel, handleiding en speelboek voor niet-leesrijpe leerlingen (Rotterdam, Gelling), Ewald Vervaet, Zo ontdek ik het lezen!, handleiding voor leerkrachten en werkboek voor leesrijpe leerlingen (Rotterdam, Gelling) en Ewald Vervaet, Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (Rotterdam, Gelling).

Prijs: € 295 (excl. BTW); € 420 (excl. BTW) als men de handleiding (los: € 45) en het speelboek (los: € 14,50) van Klank- en vormspel, de handleiding (los: € 45) en het werkboek (los: € 9,90) van Zo ontdek ik het lezen! en het boek Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (los: € 34,50) erbij bestelt.

Informatie en opgave: ontdekkendlerenlezen@gelling.nl, 0180 – 319.298 of 06 – 5131.4903.

Maandagen 27 februari, 6, 13 maart; terugkombijeenkomst op nog af te spreken datum
Bergen (NH), 19u00 – 22u00:
Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Veel kleuterleerkrachten worden geacht letterkennis bij te brengen. Bij kleuters beklijft dit niet, maar als een kind aan lezen toe is, kent het in 40 uur alle letters (minus Q, X en Y) en kan het lezen. Bovendien kan de kleuter zich optimaal voorbereiden op het leren lezen door klank- en vormspelen te doen. Een letterteken staat immers voor een klank en heeft een vorm. De cursus draait om twee proeven waarmee leesrijpheid wordt bepaald. In de schrijfproef schrijft het kind woorden en letters die het zegt te kunnen schrijven. Bijvoorbeeld, Sonja schrijft SONJA, PAPA en MAMA. In de leesproef wordt nagegaan of ze nieuwe klankzuivere woorden, die met háár letters worden gevormd en geschreven, kan lezen. Bij Sonja zijn toetswoorden bijvoorbeeld JAS, MOP en POMP. Als ze JAS leest als ‘J, a, s; jas’ en POMP als ‘P, o, m, p; pomp’ (dus hakt én plakt), is ze toe aan lezen; als ze ‘J, a, s’ en ‘P, o, m, p’ leest (dus louter hakt), niet.
In drie dagdelen van drie uur elk leert u de schrijfproef en de leesproef zelf uit te voeren. U leert dus leesrijpheid vast te stellen. De leesontwikkeling wordt geplaatst binnen de algehele psychologische ontwikkeling in en rond de groepen 1, 2 en 3. In de derde les wordt een datum afgesproken voor een terugkombijeenkomst. Daarop kan men allerlei punten met elkaar en met de docent bespreken: Hoe gaan de proeven? Wat zijn de ervaringen met groepjes kinderen die ontdekkend leren lezen? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
De cursus is tevens een begeleiding bij de klank- en vormspelen van Klank- en vormspel en bij de leeslijn Zo ontdek ik het lezen!.
Lesstof: Ewald Vervaet, Naar school; psychologie van 3 tot 8 jaar (Delft, Elmar), Germa van Dijk en Ewald Vervaet, Klank- en vormspel, handleiding en speelboek voor niet-leesrijpe leerlingen (Rotterdam, Gelling), Ewald Vervaet, Zo ontdek ik het lezen!, handleiding voor leerkrachten en werkboek voor leesrijpe leerlingen (Rotterdam, Gelling) en Ewald Vervaet, Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (Rotterdam, Gelling).

Prijs: € 295 (excl. 21% BTW); € 420 (excl. 21% BTW) als men de handleiding (los: € 45) en het speelboek (los: € 14,50) van Klank- en vormspel, de handleiding (los: € 45) en het werkboek (los: € 9,90) van Zo ontdek ik het lezen! En Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (los: € 34,50) erbij bestelt.

Informatie en opgave: ollhistos@gmail.com, 020 – 681.2529.

Woensdagen 8, 15, 22 maart; terugkombijeenkomst op nog af te spreken datum
Breda, 13u00 – 16u00:
Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Veel kleuterleerkrachten worden geacht letterkennis bij te brengen. Bij kleuters beklijft dit niet, maar als een kind aan lezen toe is, kent het in 40 uur alle letters (minus Q, X en Y) en kan het lezen. Bovendien kan de kleuter zich optimaal voorbereiden op het leren lezen door klank- en vormspelen te doen. Een letterteken staat immers voor een klank en heeft een vorm. De cursus draait om twee proeven waarmee leesrijpheid wordt bepaald. In de schrijfproef schrijft het kind woorden en letters die het zegt te kunnen schrijven. Bijvoorbeeld, Sonja schrijft SONJA, PAPA en MAMA. In de leesproef wordt nagegaan of ze nieuwe klankzuivere woorden, die met háár letters worden gevormd en geschreven, kan lezen. Bij Sonja zijn toetswoorden bijvoorbeeld JAS, MOP en POMP. Als ze JAS leest als ‘J, a, s; jas’ en POMP als ‘P, o, m, p; pomp’ (dus hakt én plakt), is ze toe aan lezen; als ze ‘J, a, s’ en ‘P, o, m, p’ leest (dus louter hakt), niet.
In drie dagdelen van drie uur elk leert u de schrijfproef en de leesproef zelf uit te voeren. U leert dus leesrijpheid vast te stellen. De leesontwikkeling wordt geplaatst binnen de algehele psychologische ontwikkeling in en rond de groepen 1, 2 en 3. In de derde les wordt een datum afgesproken voor een terugkombijeenkomst. Daarop kan men allerlei punten met elkaar en met de docent bespreken: Hoe gaan de proeven? Wat zijn de ervaringen met groepjes kinderen die ontdekkend leren lezen? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
De cursus is tevens een begeleiding bij de klank- en vormspelen van Klank- en vormspel en bij de leeslijn Zo ontdek ik het lezen!.
Lesstof: Ewald Vervaet, Naar school; psychologie van 3 tot 8 jaar (Delft, Elmar), Germa van Dijk en Ewald Vervaet, Klank- en vormspel, handleiding en speelboek voor niet-leesrijpe leerlingen (Rotterdam, Gelling), Ewald Vervaet, Zo ontdek ik het lezen!, handleiding voor leerkrachten en werkboek voor leesrijpe leerlingen (Rotterdam, Gelling) en Ewald Vervaet, Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (Rotterdam, Gelling).

Prijs: € 295 (excl. 21% BTW); € 420 (excl. 21% BTW) als men de handleiding (los: € 45) en het speelboek (los: € 14,50) van Klank- en vormspel, de handleiding (los: € 45) en het werkboek (los: € 9,90) van Zo ontdek ik het lezen! En Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (los: € 34,50) erbij bestelt.

Informatie en opgave: ollhistos@gmail.com, 020 – 681.2529.

Donderdagen 9, 16, 23 maart; terugkombijeenkomst op nog af te spreken datum
Kampen, 19u00 – 22u00:
Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Veel kleuterleerkrachten worden geacht letterkennis bij te brengen. Bij kleuters beklijft dit niet, maar als een kind aan lezen toe is, kent het in 40 uur alle letters (minus Q, X en Y) en kan het lezen. Bovendien kan de kleuter zich optimaal voorbereiden op het leren lezen door klank- en vormspelen te doen. Een letterteken staat immers voor een klank en heeft een vorm. De cursus draait om twee proeven waarmee leesrijpheid wordt bepaald. In de schrijfproef schrijft het kind woorden en letters die het zegt te kunnen schrijven. Bijvoorbeeld, Sonja schrijft SONJA, PAPA en MAMA. In de leesproef wordt nagegaan of ze nieuwe klankzuivere woorden, die met háár letters worden gevormd en geschreven, kan lezen. Bij Sonja zijn toetswoorden bijvoorbeeld JAS, MOP en POMP. Als ze JAS leest als ‘J, a, s; jas’ en POMP als ‘P, o, m, p; pomp’ (dus hakt én plakt), is ze toe aan lezen; als ze ‘J, a, s’ en ‘P, o, m, p’ leest (dus louter hakt), niet.
In drie dagdelen van drie uur elk leert u de schrijfproef en de leesproef zelf uit te voeren. U leert dus leesrijpheid vast te stellen. De leesontwikkeling wordt geplaatst binnen de algehele psychologische ontwikkeling in en rond de groepen 1, 2 en 3. In de derde les wordt een datum afgesproken voor een terugkombijeenkomst. Daarop kan men allerlei punten met elkaar en met de docent bespreken: Hoe gaan de proeven? Wat zijn de ervaringen met groepjes kinderen die ontdekkend leren lezen? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
De cursus is tevens een begeleiding bij de klank- en vormspelen van Klank- en vormspel en bij de leeslijn Zo ontdek ik het lezen!.
Lesstof: Ewald Vervaet, Naar school; psychologie van 3 tot 8 jaar (Delft, Elmar), Germa van Dijk en Ewald Vervaet, Klank- en vormspel, handleiding en speelboek voor niet-leesrijpe leerlingen (Rotterdam, Gelling), Ewald Vervaet, Zo ontdek ik het lezen!, handleiding voor leerkrachten en werkboek voor leesrijpe leerlingen (Rotterdam, Gelling) en Ewald Vervaet, Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (Rotterdam, Gelling).

Prijs: € 295 (excl. 21% BTW); € 420 (excl. 21% BTW) als men de handleiding (los: € 45) en het speelboek (los: € 14,50) van Klank- en vormspel, de handleiding (los: € 45) en het werkboek (los: € 9,90) van Zo ontdek ik het lezen! En Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (los: € 34,50) erbij bestelt.

Informatie en opgave: ollhistos@gmail.com, 020 – 681.2529.

Dinsdagen 14, 28 maart, 11 april; terugkombijeenkomst op nog af te spreken datum
Hoorn, 18u00 – 21u00:
Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Veel kleuterleerkrachten worden geacht letterkennis bij te brengen. Bij kleuters beklijft dit niet, maar als een kind aan lezen toe is, kent het in 40 uur alle letters (minus Q, X en Y) en kan het lezen. Bovendien kan de kleuter zich optimaal voorbereiden op het leren lezen door klank- en vormspelen te doen. Een letterteken staat immers voor een klank en heeft een vorm. De cursus draait om twee proeven waarmee leesrijpheid wordt bepaald. In de schrijfproef schrijft het kind woorden en letters die het zegt te kunnen schrijven. Bijvoorbeeld, Sonja schrijft SONJA, PAPA en MAMA. In de leesproef wordt nagegaan of ze nieuwe klankzuivere woorden, die met háár letters worden gevormd en geschreven, kan lezen. Bij Sonja zijn toetswoorden bijvoorbeeld JAS, MOP en POMP. Als ze JAS leest als ‘J, a, s; jas’ en POMP als ‘P, o, m, p; pomp’ (dus hakt én plakt), is ze toe aan lezen; als ze ‘J, a, s’ en ‘P, o, m, p’ leest (dus louter hakt), niet.
In drie dagdelen van drie uur elk leert u de schrijfproef en de leesproef zelf uit te voeren. U leert dus leesrijpheid vast te stellen. De leesontwikkeling wordt geplaatst binnen de algehele psychologische ontwikkeling in en rond de groepen 1, 2 en 3. In de derde les wordt een datum afgesproken voor een terugkombijeenkomst. Daarop kan men allerlei punten met elkaar en met de docent bespreken: Hoe gaan de proeven? Wat zijn de ervaringen met groepjes kinderen die ontdekkend leren lezen? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
De cursus is tevens een begeleiding bij de klank- en vormspelen van Klank- en vormspel en bij de leeslijn Zo ontdek ik het lezen!.
Lesstof: Ewald Vervaet, Naar school; psychologie van 3 tot 8 jaar (Delft, Elmar), Germa van Dijk en Ewald Vervaet, Klank- en vormspel, handleiding en speelboek voor niet-leesrijpe leerlingen (Rotterdam, Gelling), Ewald Vervaet, Zo ontdek ik het lezen!, handleiding voor leerkrachten en werkboek voor leesrijpe leerlingen (Rotterdam, Gelling) en Ewald Vervaet, Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (Rotterdam, Gelling).

Prijs: € 295 (excl. 21% BTW); € 420 (excl. 21% BTW) als men de handleiding (los: € 45) en het speelboek (los: € 14,50) van Klank- en vormspel, de handleiding (los: € 45) en het werkboek (los: € 9,90) van Zo ontdek ik het lezen! En Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (los: € 34,50) erbij bestelt.

Informatie en opgave: ollhistos@gmail.com, 020 – 681.2529.

Maandagen 20 maart, 3, 10 april; terugkombijeenkomst op nog af te spreken datum
Scherpenzeel, 19u00 – 22u00:
Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Veel kleuterleerkrachten worden geacht letterkennis bij te brengen. Bij kleuters beklijft dit niet, maar als een kind aan lezen toe is, kent het in 40 uur alle letters (minus Q, X en Y) en kan het lezen. Bovendien kan de kleuter zich optimaal voorbereiden op het leren lezen door klank- en vormspelen te doen. Een letterteken staat immers voor een klank en heeft een vorm. De cursus draait om twee proeven waarmee leesrijpheid wordt bepaald. In de schrijfproef schrijft het kind woorden en letters die het zegt te kunnen schrijven. Bijvoorbeeld, Sonja schrijft SONJA, PAPA en MAMA. In de leesproef wordt nagegaan of ze nieuwe klankzuivere woorden, die met háár letters worden gevormd en geschreven, kan lezen. Bij Sonja zijn toetswoorden bijvoorbeeld JAS, MOP en POMP. Als ze JAS leest als ‘J, a, s; jas’ en POMP als ‘P, o, m, p; pomp’ (dus hakt én plakt), is ze toe aan lezen; als ze ‘J, a, s’ en ‘P, o, m, p’ leest (dus louter hakt), niet.
In drie dagdelen van drie uur elk leert u de schrijfproef en de leesproef zelf uit te voeren. U leert dus leesrijpheid vast te stellen. De leesontwikkeling wordt geplaatst binnen de algehele psychologische ontwikkeling in en rond de groepen 1, 2 en 3. In de derde les wordt een datum afgesproken voor een terugkombijeenkomst. Daarop kan men allerlei punten met elkaar en met de docent bespreken: Hoe gaan de proeven? Wat zijn de ervaringen met groepjes kinderen die ontdekkend leren lezen? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
De cursus is tevens een begeleiding bij de klank- en vormspelen van Klank- en vormspel en bij de leeslijn Zo ontdek ik het lezen!.
Lesstof: Ewald Vervaet, Naar school; psychologie van 3 tot 8 jaar (Delft, Elmar), Germa van Dijk en Ewald Vervaet, Klank- en vormspel, handleiding en speelboek voor niet-leesrijpe leerlingen (Rotterdam, Gelling), Ewald Vervaet, Zo ontdek ik het lezen!, handleiding voor leerkrachten en werkboek voor leesrijpe leerlingen (Rotterdam, Gelling) en Ewald Vervaet, Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (Rotterdam, Gelling).

Prijs: € 295 (excl. 21% BTW); € 420 (excl. 21% BTW) als men de handleiding (los: € 45) en het speelboek (los: € 14,50) van Klank- en vormspel, de handleiding (los: € 45) en het werkboek (los: € 9,90) van Zo ontdek ik het lezen! En Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (los: € 34,50) erbij bestelt.

Informatie en opgave: ollhistos@gmail.com, 020 – 681.2529.

Zaterdag 25 maart
Vleuten, 10u00 – 16u00:

Zevende landelijke bijeenkomst van de WSK van 25 maart 2017

Informatie verschijnt nog op de Webstek van de WSK.

Woensdag 29 maart
Heerhugowaard, 14u30 – 16u30:
Leesonderwijs en voorbereidend leesonderwijs, schoolbreed
spreker: dr. Ewald Vervaet

Informatie: 072 – 5715787.

Woensdag 5 april
Roermond, 14u45 – 16u45:
Van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen
spreker: dr. Ewald Vervaet

Informatie: 06 – 5731.6450

Donderdagen  6, 13, 20 april
Volendam, 19u00 – 21u30:
Ontdekkend leren rekenen
docent: Pauline Swart

De basis voor rekenen wordt doorgaans gelegd in de peuter- en kleuterjaren van een kind. Als deze basis is gevormd en een kind rekenrijp is, kan het binnen afzienbare tijd leren rekenen. Reden te meer om de reken- en wiskundedidactiek in de kleuterbouw onder de loep te nemen.
In deze cursus van drie avonden van 2,5 uur elk krijgt u inzicht in de rekenontwikkeling van het jonge kind en leert u met enkele eenvoudige proeven vast te stellen of een kind rekenrijp is of niet.
We starten met de proeven: vergelijken, tussen, paarsgewijs corresponderen en tellen. Daarna komen: ordenen, verdelen, conservatie en de flessenproef.

Prijs: € 200,00 (inclusief materiaal dat tijdens de cursus wordt uitgereikt).
Informatie en opgave: info@stichtinghistos.nl of 020 – 681.2529.

Woensdag 10 mei
Bergharen (De Wingerd, Dorpsstraat 51), 14u30 – 17u30:
Terugkombijeenkomst bij de cursus Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Hoe gaan de schrijfproef en de leesproef? Wat zijn de ervaringen met leesrijpe kinderen in groep 2, die ontdekkend aan het leren lezen zijn? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
Hoe staan de directie, het schoolbestuur, de leerkrachten van de bovenbouw, de ouders en andere geïnteresseerden tegenover de schrijf- en leesproef en tegenover ontdekkend leren lezen?

Prijs: € 0 voor de cursisten van de cursus die onlangs op deze lokatie is gegeven; € 50 (excl. BTW) voor alle overige deelnemers.
Informatie en opgave: ollhistos@gmail.com, 020 – 681.2529.

Maandag 15 mei
Hoorn (Ichthus, Grote Beer 1), 18u00 – 21u00:
Terugkombijeenkomst bij de cursus Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Hoe gaan de schrijfproef en de leesproef? Wat zijn de ervaringen met leesrijpe kinderen in groep 2, die ontdekkend aan het leren lezen zijn? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
Hoe staan de directie, het schoolbestuur, de leerkrachten van de bovenbouw, de ouders en andere geïnteresseerden tegenover de schrijf- en leesproef en tegenover ontdekkend leren lezen?

Prijs: € 0 voor de cursisten van de cursus die onlangs op deze lokatie is gegeven; € 50 (excl. BTW) voor alle overige deelnemers.
Informatie en opgave: ollhistos@gmail.com, 020 – 681.2529.

Dinsdagen 16 mei, 6, 20 juni; terugkombijeenkomst op nog af te spreken datum
Steenwijk of Steenwijkerwold, 19u00 – 22u00:
Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Veel kleuterleerkrachten worden geacht letterkennis bij te brengen. Bij kleuters beklijft dit niet, maar als een kind aan lezen toe is, kent het in 40 uur alle letters (minus Q, X en Y) en kan het lezen. Bovendien kan de kleuter zich optimaal voorbereiden op het leren lezen door klank- en vormspelen te doen. Een letterteken staat immers voor een klank en heeft een vorm. De cursus draait om twee proeven waarmee leesrijpheid wordt bepaald. In de schrijfproef schrijft het kind woorden en letters die het zegt te kunnen schrijven. Bijvoorbeeld, Sonja schrijft SONJA, PAPA en MAMA. In de leesproef wordt nagegaan of ze nieuwe klankzuivere woorden, die met háár letters worden gevormd en geschreven, kan lezen. Bij Sonja zijn toetswoorden bijvoorbeeld JAS, MOP en POMP. Als ze JAS leest als ‘J, a, s; jas’ en POMP als ‘P, o, m, p; pomp’ (dus hakt én plakt), is ze toe aan lezen; als ze ‘J, a, s’ en ‘P, o, m, p’ leest (dus louter hakt), niet.
In drie dagdelen van drie uur elk leert u de schrijfproef en de leesproef zelf uit te voeren. U leert dus leesrijpheid vast te stellen. De leesontwikkeling wordt geplaatst binnen de algehele psychologische ontwikkeling in en rond de groepen 1, 2 en 3. In de derde les wordt een datum afgesproken voor een terugkombijeenkomst. Daarop kan men allerlei punten met elkaar en met de docent bespreken: Hoe gaan de proeven? Wat zijn de ervaringen met groepjes kinderen die ontdekkend leren lezen? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
De cursus is tevens een begeleiding bij de klank- en vormspelen van Klank- en vormspel en bij de leeslijn Zo ontdek ik het lezen!.
Lesstof: Ewald Vervaet, Naar school; psychologie van 3 tot 8 jaar (Delft, Elmar), Germa van Dijk en Ewald Vervaet, Klank- en vormspel, handleiding en speelboek voor niet-leesrijpe leerlingen (Rotterdam, Gelling), Ewald Vervaet, Zo ontdek ik het lezen!, handleiding voor leerkrachten en werkboek voor leesrijpe leerlingen (Rotterdam, Gelling) en Ewald Vervaet, Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (Rotterdam, Gelling).

Prijs: € 295 (excl. 21% BTW); € 420 (excl. 21% BTW) als men de handleiding (los: € 45) en het speelboek (los: € 14,50) van Klank- en vormspel, de handleiding (los: € 45) en het werkboek (los: € 9,90) van Zo ontdek ik het lezen! En Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (los: € 34,50) erbij bestelt.

Informatie en opgave: ontdekkendlerenlezen@gelling.nl, 0180 – 319.298 of 06 – 5131.4903.

Woensdag 17 mei
Urk (Stichting Rehoboth, Vlaak 14), 13u30 – 16u30:
Terugkombijeenkomst bij de cursus Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Hoe gaan de schrijfproef en de leesproef? Wat zijn de ervaringen met leesrijpe kinderen in groep 2, die ontdekkend aan het leren lezen zijn? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
Hoe staan de directie, het schoolbestuur, de leerkrachten van de bovenbouw, de ouders en andere geïnteresseerden tegenover de schrijf- en leesproef en tegenover ontdekkend leren lezen?

Prijs: € 0 voor de cursisten van de cursus die onlangs op deze lokatie is gegeven; € 50 (excl. BTW) voor alle overige deelnemers.
Informatie en opgave: ollhistos@gmail.com, 020 – 681.2529.

Donderdag 18 mei
Volendam (Sint-Nicolaasschool, Edammerweg 54), 15u30 – 18u30:
Terugkombijeenkomst bij de cursus Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Hoe gaan de schrijfproef en de leesproef? Wat zijn de ervaringen met leesrijpe kinderen in groep 2, die ontdekkend aan het leren lezen zijn? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
Hoe staan de directie, het schoolbestuur, de leerkrachten van de bovenbouw, de ouders en andere geïnteresseerden tegenover de schrijf- en leesproef en tegenover ontdekkend leren lezen?

Prijs: € 0 voor de cursisten van de cursus die onlangs op deze lokatie is gegeven; € 50 (excl. BTW) voor alle overige deelnemers.
Informatie en opgave: ollhistos@gmail.com, 020 – 681.2529.

Maandag 22 mei
Heerhugowaard (Paperclip, Van Eedenplein 7), 18u30 – 21u30:
Terugkombijeenkomst bij de cursus Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Hoe gaan de schrijfproef en de leesproef? Wat zijn de ervaringen met leesrijpe kinderen in groep 2, die ontdekkend aan het leren lezen zijn? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
Hoe staan de directie, het schoolbestuur, de leerkrachten van de bovenbouw, de ouders en andere geïnteresseerden tegenover de schrijf- en leesproef en tegenover ontdekkend leren lezen?

Prijs: € 0 voor de cursisten van de cursus die onlangs op deze lokatie is gegeven; € 50 (excl. BTW) voor alle overige deelnemers.
Informatie en opgave: ollhistos@gmail.com, 020 – 681.2529.

Dinsdag 23 mei
Rosmalen (De Hoven, Allegroweg 2), 14u30 – 17u30:
Terugkombijeenkomst bij de cursus Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Hoe gaan de schrijfproef en de leesproef? Wat zijn de ervaringen met leesrijpe kinderen in groep 2, die ontdekkend aan het leren lezen zijn? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
Hoe staan de directie, het schoolbestuur, de leerkrachten van de bovenbouw, de ouders en andere geïnteresseerden tegenover de schrijf- en leesproef en tegenover ontdekkend leren lezen?

Prijs: € 0 voor de cursisten van de cursus die onlangs op deze lokatie is gegeven; € 50 (excl. BTW) voor alle overige deelnemers.
Informatie en opgave: ollhistos@gmail.com, 020 – 681.2529.

Dinsdag 30 mei
Woudenberg (De Olijfboom, J.F. Kennedylaan 6), 19u00 – 22u00:
Terugkombijeenkomst bij de cursus Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Hoe gaan de schrijfproef en de leesproef? Wat zijn de ervaringen met leesrijpe kinderen in groep 2, die ontdekkend aan het leren lezen zijn? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
Hoe staan de directie, het schoolbestuur, de leerkrachten van de bovenbouw, de ouders en andere geïnteresseerden tegenover de schrijf- en leesproef en tegenover ontdekkend leren lezen?

Prijs: € 0 voor de cursisten van de cursus die onlangs op deze lokatie is gegeven; € 50 (excl. BTW) voor alle overige deelnemers.
Informatie en opgave: ollhistos@gmail.com, 020 – 681.2529.

Woensdag 31 mei
Woerden (Willem Alexanderschool, Anton Mauvestraat 1), 14u00 – 17u00:
Terugkombijeenkomst bij de cursus Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Hoe gaan de schrijfproef en de leesproef? Wat zijn de ervaringen met leesrijpe kinderen in groep 2, die ontdekkend aan het leren lezen zijn? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
Hoe staan de directie, het schoolbestuur, de leerkrachten van de bovenbouw, de ouders en andere geïnteresseerden tegenover de schrijf- en leesproef en tegenover ontdekkend leren lezen?

Prijs: € 0 voor de cursisten van de cursus die onlangs op deze lokatie is gegeven; € 50 (excl. BTW) voor alle overige deelnemers.
Informatie en opgave: ollhistos@gmail.com, 020 – 681.2529.

Donderdag 1 juni
Breda (De Spoorzoeker, Pastoor Pottersplein 2), 18u30 – 21u30:
Terugkombijeenkomst bij de cursus Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Hoe gaan de schrijfproef en de leesproef? Wat zijn de ervaringen met leesrijpe kinderen in groep 2, die ontdekkend aan het leren lezen zijn? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
Hoe staan de directie, het schoolbestuur, de leerkrachten van de bovenbouw, de ouders en andere geïnteresseerden tegenover de schrijf- en leesproef en tegenover ontdekkend leren lezen?

Prijs: € 0 voor de cursisten van de cursus die onlangs op deze lokatie is gegeven; € 50 (excl. BTW) voor alle overige deelnemers.
Informatie en opgave: ollhistos@gmail.com, 020 – 681.2529.

Donderdag 15 juni
Elst (De Ark, Kruisakkers 7), 18u30 – 21u30:
Terugkombijeenkomst bij de cursus Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Hoe gaan de schrijfproef en de leesproef? Wat zijn de ervaringen met leesrijpe kinderen in groep 2, die ontdekkend aan het leren lezen zijn? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
Hoe staan de directie, het schoolbestuur, de leerkrachten van de bovenbouw, de ouders en andere geïnteresseerden tegenover de schrijf- en leesproef en tegenover ontdekkend leren lezen?

Prijs: € 0 voor de cursisten van de cursus die onlangs op deze lokatie is gegeven; € 50 (excl. BTW) voor alle overige deelnemers.
Informatie en opgave: ollhistos@gmail.com, 020 – 681.2529.

Maandag 19 juni
Apeldoorn (’t Schrijvertje, Gentiaanstraat 78), 18u30 – 21u30:
Terugkombijeenkomst bij de cursus Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Hoe gaan de schrijfproef en de leesproef? Wat zijn de ervaringen met leesrijpe kinderen in groep 2, die ontdekkend aan het leren lezen zijn? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
Hoe staan de directie, het schoolbestuur, de leerkrachten van de bovenbouw, de ouders en andere geïnteresseerden tegenover de schrijf- en leesproef en tegenover ontdekkend leren lezen?

Prijs: € 0 voor de cursisten van de cursus die onlangs op deze lokatie is gegeven; € 50 (excl. BTW) voor alle overige deelnemers.
Informatie en opgave: ollhistos@gmail.com, 020 – 681.2529.

Woensdagen 6, 13, 20 september; terugkombijeenkomst op nog af te spreken datum
Zevenaar, 13u30 – 16u30:
Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Veel kleuterleerkrachten worden geacht letterkennis bij te brengen. Bij kleuters beklijft dit niet, maar als een kind aan lezen toe is, kent het in 40 uur alle letters (minus Q, X en Y) en kan het lezen. Bovendien kan de kleuter zich optimaal voorbereiden op het leren lezen door klank- en vormspelen te doen. Een letterteken staat immers voor een klank en heeft een vorm. De cursus draait om twee proeven waarmee leesrijpheid wordt bepaald. In de schrijfproef schrijft het kind woorden en letters die het zegt te kunnen schrijven. Bijvoorbeeld, Sonja schrijft SONJA, PAPA en MAMA. In de leesproef wordt nagegaan of ze nieuwe klankzuivere woorden, die met háár letters worden gevormd en geschreven, kan lezen. Bij Sonja zijn toetswoorden bijvoorbeeld JAS, MOP en POMP. Als ze JAS leest als ‘J, a, s; jas’ en POMP als ‘P, o, m, p; pomp’ (dus hakt én plakt), is ze toe aan lezen; als ze ‘J, a, s’ en ‘P, o, m, p’ leest (dus louter hakt), niet.
In drie dagdelen van drie uur elk leert u de schrijfproef en de leesproef zelf uit te voeren. U leert dus leesrijpheid vast te stellen. De leesontwikkeling wordt geplaatst binnen de algehele psychologische ontwikkeling in en rond de groepen 1, 2 en 3. In de derde les wordt een datum afgesproken voor een terugkombijeenkomst. Daarop kan men allerlei punten met elkaar en met de docent bespreken: Hoe gaan de proeven? Wat zijn de ervaringen met groepjes kinderen die ontdekkend leren lezen? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
De cursus is tevens een begeleiding bij de klank- en vormspelen van Klank- en vormspel en bij de leeslijn Zo ontdek ik het lezen!.
Lesstof: Ewald Vervaet, Naar school; psychologie van 3 tot 8 jaar (Delft, Elmar), Germa van Dijk en Ewald Vervaet, Klank- en vormspel, handleiding en speelboek voor niet-leesrijpe leerlingen (Rotterdam, Gelling), Ewald Vervaet, Zo ontdek ik het lezen!, handleiding voor leerkrachten en werkboek voor leesrijpe leerlingen (Rotterdam, Gelling) en Ewald Vervaet, Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (Rotterdam, Gelling).

Prijs: € 295 (excl. 21% BTW); € 420 (excl. 21% BTW) als men de handleiding (los: € 45) en het speelboek (los: € 14,50) van Klank- en vormspel, de handleiding (los: € 45) en het werkboek (los: € 9,90) van Zo ontdek ik het lezen! En Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (los: € 34,50) erbij bestelt.

Informatie en opgave: ollhistos@gmail.com, 020 – 681.2529.

Maandagen 25 september, 2, 9 oktober; terugkombijeenkomst op nog af te spreken datum
Gorkum, 18u30 – 21u30:
Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Veel kleuterleerkrachten worden geacht letterkennis bij te brengen. Bij kleuters beklijft dit niet, maar als een kind aan lezen toe is, kent het in 40 uur alle letters (minus Q, X en Y) en kan het lezen. Bovendien kan de kleuter zich optimaal voorbereiden op het leren lezen door klank- en vormspelen te doen. Een letterteken staat immers voor een klank en heeft een vorm. De cursus draait om twee proeven waarmee leesrijpheid wordt bepaald. In de schrijfproef schrijft het kind woorden en letters die het zegt te kunnen schrijven. Bijvoorbeeld, Sonja schrijft SONJA, PAPA en MAMA. In de leesproef wordt nagegaan of ze nieuwe klankzuivere woorden, die met háár letters worden gevormd en geschreven, kan lezen. Bij Sonja zijn toetswoorden bijvoorbeeld JAS, MOP en POMP. Als ze JAS leest als ‘J, a, s; jas’ en POMP als ‘P, o, m, p; pomp’ (dus hakt én plakt), is ze toe aan lezen; als ze ‘J, a, s’ en ‘P, o, m, p’ leest (dus louter hakt), niet.
In drie dagdelen van drie uur elk leert u de schrijfproef en de leesproef zelf uit te voeren. U leert dus leesrijpheid vast te stellen. De leesontwikkeling wordt geplaatst binnen de algehele psychologische ontwikkeling in en rond de groepen 1, 2 en 3. In de derde les wordt een datum afgesproken voor een terugkombijeenkomst. Daarop kan men allerlei punten met elkaar en met de docent bespreken: Hoe gaan de proeven? Wat zijn de ervaringen met groepjes kinderen die ontdekkend leren lezen? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
De cursus is tevens een begeleiding bij de klank- en vormspelen van Klank- en vormspel en bij de leeslijn Zo ontdek ik het lezen!.
Lesstof: Ewald Vervaet, Naar school; psychologie van 3 tot 8 jaar (Delft, Elmar), Germa van Dijk en Ewald Vervaet, Klank- en vormspel, handleiding en speelboek voor niet-leesrijpe leerlingen (Rotterdam, Gelling), Ewald Vervaet, Zo ontdek ik het lezen!, handleiding voor leerkrachten en werkboek voor leesrijpe leerlingen (Rotterdam, Gelling) en Ewald Vervaet, Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (Rotterdam, Gelling).

Prijs: € 295 (excl. 21% BTW); € 420 (excl. 21% BTW) als men de handleiding (los: € 45) en het speelboek (los: € 14,50) van Klank- en vormspel, de handleiding (los: € 45) en het werkboek (los: € 9,90) van Zo ontdek ik het lezen! En Basisonderwijs zonder basis / Basisonderwijs met basis (los: € 34,50) erbij bestelt.

Informatie en opgave: ollhistos@gmail.com, 020 – 681.2529.

2018

Woensdag 10 januari
Breda (Laurentius, Viandenlaan 2), 13u00 – 16u00:
Terugkombijeenkomst bij de cursus Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Hoe gaan de schrijfproef en de leesproef? Wat zijn de ervaringen met leesrijpe kinderen in groep 2, die ontdekkend aan het leren lezen zijn? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
Hoe staan de directie, het schoolbestuur, de leerkrachten van de bovenbouw, de ouders en andere geïnteresseerden tegenover de schrijf- en leesproef en tegenover ontdekkend leren lezen?

Prijs: € 0 voor de cursisten van de cursus die onlangs op deze lokatie is gegeven; € 50 (excl. BTW) voor alle overige deelnemers.
Informatie en opgave: ollhistos@gmail.com, 020 – 681.2529.

Dinsdag 16 januari
Leiderdorp (Elckerlyc, Klimopzoom 41), 16u00 – 19u00:
Terugkombijeenkomst bij de cursus Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Hoe gaan de schrijfproef en de leesproef? Wat zijn de ervaringen met leesrijpe kinderen in groep 2, die ontdekkend aan het leren lezen zijn? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
Hoe staan de directie, het schoolbestuur, de leerkrachten van de bovenbouw, de ouders en andere geïnteresseerden tegenover de schrijf- en leesproef en tegenover ontdekkend leren lezen?

Prijs: € 0 voor de cursisten van de cursus die onlangs op deze lokatie is gegeven; € 50 (excl. BTW) voor alle overige deelnemers.
Informatie en opgave: ollhistos@gmail.com, 020 – 681.2529.

Maandag 22 januari
Scherpenzeel (De Glashorst, Walstrolaan 2), 19u00 – 22u00:
Terugkombijeenkomst bij de cursus Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Hoe gaan de schrijfproef en de leesproef? Wat zijn de ervaringen met leesrijpe kinderen in groep 2, die ontdekkend aan het leren lezen zijn? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
Hoe staan de directie, het schoolbestuur, de leerkrachten van de bovenbouw, de ouders en andere geïnteresseerden tegenover de schrijf- en leesproef en tegenover ontdekkend leren lezen?

Prijs: € 0 voor de cursisten van de cursus die onlangs op deze lokatie is gegeven; € 50 (excl. BTW) voor alle overige deelnemers.
Informatie en opgave: ollhistos@gmail.com, 020 – 681.2529.

Dinsdag 23 januari
Hoorn (Elif, Hanebalk 1), 18u00 – 21u00:
Terugkombijeenkomst bij de cursus Leesrijpheid – van klanken en vormen naar ontdekkend leren lezen in 40 uur
docent: dr. Ewald Vervaet

Hoe gaan de schrijfproef en de leesproef? Wat zijn de ervaringen met leesrijpe kinderen in groep 2, die ontdekkend aan het leren lezen zijn? Wat betekent dit voor het lezen in de groepen 3 en hoger?
Hoe staan de directie, het schoolbestuur, de leerkrachten van de bovenbouw, de ouders en andere geïnteresseerden tegenover de schrijf- en leesproef en tegenover ontdekkend leren lezen?

Prijs: € 0 voor de cursisten van de cursus die onlangs op deze lokatie is gegeven; € 50 (excl. BTW) voor alle overige deelnemers.
Informatie en opgave: ollhistos@gmail.com, 020 – 681.2529.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 13 april 2017