Geachtewisseling 6 Vervaet 25 januari 2020 9a

Bijlage I

‘Afwachten’  
U schreef in Trouw (3 oktober 2019): ‘Ga dus niet zitten wachten tot we de eerste signalen van “rijpheid” zien’ (https://stichtinghistos.nl/wp-content/uploads/2019/10/2019_10_03_Bert-van-Oers-in-Trouw.pdf; zie ook   https://stichtinghistos.nl/gedachtewisseling-6-van-oers-31-december-2019_7).
    Volgens mij willen we geen van beiden afwachten. Vygotskijanen, zoals u, zijn vóór onderwijs dat leerstof aanbiedt aan het niet-rijpe kind en dat dus op zijn psychologische ontwikkeling vooruitloopt; zie Vygotskij: ‘Instructie is alleen nuttig als ze vooruitloopt op de ontwikkeling. Als ze dat doet, wakkert ze een hele reeks functies aan en wekt ze die op, die in een staat van rijping, in de zone van de naaste ontwikkeling zijn’.# Daarentegen zijn genetisch-structuralisten, zoals ik, vóór voorwaardenscheppend onderwijs aan het niet-rijpe kind.
    In genetisch-structuralistische termen: fase-13-kinderen (gemiddeld 4;6-6;6)
* zijn bij Vygotskijanen met letters en/of lezen aan de slag, maar krijgen bij genetisch-structuralisten letterles noch leesles maar spelen wel met klanken en vormen omdat letters pas in fase 14 (gemiddeld 6;6-8;6) beklijven;
* krijgen bij Vygotskijanen schrijfles en/of doen schrijfoefeningen (zie bijvoorbeeld bijlage II), maar krijgen bij genetisch-structuralisten geen schrijfles en doen geen schrijfoefeningen maar maken ze tekeningen, doen ze kleurplaten en oefenen ze anderszins de fijne motoriek van de handen omdat kinderen pas in fase 14 schrijfrijp worden.

Noot
# Vygotskij, ‘The development of scientific concepts in childhood’ (Thinking and speech, hoofdstuk 6), The collected works of L.S. Vygotsky, vol.1 (red. R.W. Rieber & A.S. Carton), New York, Plenum, 1987, p.167-234, met name p.209.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 25 januari 2020