gedachtewisseling 10_vdlv_van der leij aan de wsk_21 januari 2021_15

Van der Leij aan de WSK, 21 januari 2021: e-brief en PS

Beste gehele kerngroep,
het begrip ‘stalken’ krijgt voor mij steeds meer betekenis. Nu stuurt u mij weer een heel epistel van dr. Prietpraet waar ik geen touw aan vast kan knopen. Waarom beschouwt u die man toch als een deskundige, ja, zelfs een wetenschapper? Vasthouden aan (voor)oordelen lijkt me daar geen kenmerk van. U stelt in uw brief terecht dat woord-weerwoord een wezenlijk onderdeel is van de wetenschappelijke gedachtewisseling en waarheidsvinding, Dat klopt, maar dan gaan we wel uit van feiten, door het academisch forum aanvaard als juist, en niet van flagrante onzin en schadelijke verdraaiing van die feiten. Of heeft de voormalige president van de VS ook bij u school gemaakt? Eerst de leugens de wereld uit door erkenning dat die door dr. Prietpraet namens uw groep zijn verteld tijdens die zitting van de 2de kamercommissie en publieke excuses daarvoor van uw kant. Daarna kunnen we eventueel verder praten. Ik wacht dat moment af.

Groet

Aryan van der Leij

= = = = = 

Enkele minuten later stuurde hij dit naschrift:

Nog een postscriptum. Hoe dr. Priepraet met feiten omgaat, ook al zijn die onweerlegbaar, moge blijken uit het geboortejaar dat hij mij toeschrijft: 1943.

Groet

Aryan van der Leij

Kanttekening van de kerngroep van de WSK hierbij, 1 februari 2021
Men kan erover twisten of de WSK Van der Leij na zijn brief van 20 januari nog wel of niet meer had moeten aanschrijven, maar hierom is dat wel gebeurd:
   Er is ons inziens niets mis met het vragen naar een wetenschappelijk houdbare onderbouwing van zijn programma Bouw!. Dat wordt in den lande reeds in de kleutergroepen ingezet, terwijl kleuters nou juist de tijd zouden moeten krijgen om zich op natuurlijke wijze verder te ontwikkelen, vóór ze leeslessen gaan krijgen. Kleuters gaan ons aan het hart! 

Kanttekening van Ewald Vervaet, 29 januari 2021
Op het naschrift reageer ik op 21 januari, maar over mijn verschrijving van zijn geboortejaar vind ik het aardig het volgende op te merken.
   Mij stond duidelijk voor de geest dat Van der Leij ongeveer drie jaar ouder is dan ik, die in 1949 ben geboren. Kort vóór 21 januari had ik nog een vriend verteld dat hij ongeveer 74 is – afhankelijk van hoe onze verjaardagen vallen.
   Mijn verschrijving van ‘1946’ als ‘1943’ lijkt me te zitten in de associatie tussen ‘1946’ en ‘leeftijdsverschil van 3 jaar’. Tijdens mijn hartoperatie van 8 februari 2019 is er heel kort iets misgegaan bij het overschakelen van de hart-long-machine naar mijn eigen hart en longen. En dat uit zich in dit soort verschrijvingen maar ook versprekingen als ‘enkele maanden’, terwijl ik ‘enkele dagen’ wil zeggen.
   Ook tijdens het rondetafelgeprek van 23 september 2020 had ik zo’n verspreking. Ik zei ‘Vanaf de eerste dag in groep 4’, maar ik bedoelde ‘Vanaf de eerste dag in groep 1’ – de associatie was ‘groep 1’ en ‘kinderen van 4 jaar’. Van der Leij was zo vriendelijk dat op p.3 van zijn en Vernooys brief van 1 oktober 2020 te verbeteren. 
   Overigens nemen dat soort versprekingen en verschrijvingen af, zoals door mijn chirurg in het vooruitzicht was gesteld. 
   Het wetenschappelijke belang van Van der Leijs naschrift zit voor mij in het feit dat hij zo’n verschrijving kennelijk aangrijpt om mijn omgang met feiten ter discussie te stellen, en dat terwijl hij de honderden feiten in mijn brief van 16 oktober, mijn internetartikel over Directe Instructie en mijn stuk over Bouw!, die er werkelijk toe doen, niet aanroert, laat staan weerlegt.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 1 februari 2021