gedachtewisseling 10_vdlv_van der leij aan vervaet_21 november 2020_11

Van der Leij aan Vervaet 21 november 2020, in reactie op Vervaets e-brief van 19 november

Beste dr Prietpraet,

ja, zo langzamerhand is humor de enige manier om te reageren op uw verzinsels. Nu begeeft u zich alweer op een doodlopende dwaalweg – eigenlijk een erg goedkoop retorisch trucje: de discussie afleiden van waar het om gaat en de bewijslast bij de ander leggen. Ik leid u even terug naar de zaak waar het wel om gaat. De bewijslast dat leerlingen profiteren van Bouw! ligt helemaal niet bij mij (al lang gebeurd), maar uitsluitend en alleen bij u. U moet, om uw uitspraken tijdens het Ronde Tafel gesprek te onderbouwen, aantonen dat er fraude gepleegd is in het gepubliceerde onderzoek. Ik raad u aan om dat op een zodanig overtuigende wijze aan te tonen bij de redacties van de betreffende tijdschriften – Dyslexia, Learning and Individual Differences en Journal of Educational Psychology – dat zij u gelijk geven. Als u daarin slaagt vermoed ik dat de kernleden van de WSK ook een zucht van verlichting slaken. Het lijkt mij immers toch verontrustend dat hun vertegenwoordiger namens hen wetenschappelijk ongefundeerde uitspraken doet over het onderzoekswerk van mij en mijn onderzoeksgroep in een publieke zitting. Zo lang ze achter uw beweringen blijven staan wordt de geloofwaardigheid van de kernleden van de werkgroep zo ernstig aangetast dat politici wel erg onnozel moeten zijn om hen nog serieus te nemen.

Met vriendelijke groet,

Aryan van der Leij

= = = = = 

Kanttekeningen van Ewald Vervaet hierbij, 29 januari 2021
De WSK en ik hebben hier verder niet op gereageerd omdat
* ik met mijn schrijven over ‘wiedes’ niets humoristisch bedoelde, er slechts een bruggetje in zag en het niet nodig vond hem daar uitdrukkelijk over te schrijven,
* hij andermaal niet ingaat op mijn aantonen van het schijnfeitelijke karakter van Bouw!,
* hij blijft eisen dat ik het feitelijke karakter van Bouw!, dat er aantoonbaar niet is, moet erkennen,
* ik nooit heb gesteld dat er in of rond Bouw! wetenschappelijk is gefraudeerd en
* de WSK en ik wisten dat er stukken (van mij en van de WSK) over Directe Instructie en Bouw! aan zouden komen en wij hem daarover zouden schrijven. Dat laatste is op 20 (brief en bijlage (WSK of Histos)) en 21 januari (brief en bijlage) gebeurd.

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 29 januari 2021