gedachtewisseling 8 henk blok_30 oktober 2020_5

Vervaet, 30 oktober 2020

Geachte heer Blok,
Waarde collega,

Dank voor uw reactie op het OCO-vraaggesprek met mij. 
   In een brief ga ik uitvoerig op uw bijdrage in. Er zitten veel punten in, die niet eerder in onze gedachtewisseling aan bod zijn gekomen. 
   Een korte versie staat op voornoemde OCO-webpagina.

Ik kijk erg uit naar uw reactie! De problemen met leesvaardigheid en -motivatie verdienen het om alles (opnieuw) onder ogen te zien.

Met vriendelijke groeten,

Ewald Vervaet

cc: OCO

—————————————————————————————

Laatste bewerking van deze webpagina: 20 december 2020